eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank

 
3/2019
vol. 25
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Trudności w diagnostyce zespołu policystycznych jajników u młodzieży – badanie pilotażowe

Monika A. Milczarek
1
,
Anna M. Kucharska
1
,
Ada Borowiec
1

1.
Department of Endocrinology and Pediatrics, Medical University of Warsaw, Children’s Clinical Ho-spital, Warsaw, Poland
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2019; 25 (3): 122-126
Data publikacji online: 2019/09/24
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
Zespół policystycznych jajników (PCOS) jest przyczyną 72–84% hiperandrogenizmu u kobiet. Kryteria rotterdamskie wydają się jednak niewystarczające w rozpoznaniu tego zespołu u dziewcząt.

Cel pracy
Analiza częstości rozpoznawania PCOS u młodzieży na podstawie kryteriów rotterdamskich.

Materiał i metody
Do badania włączono 26 dziewcząt z zaburzeniami miesiączkowania i/lub objawami hiperandrogenizmu. Analizowano wywiad, objawy kliniczne, USG miednicy mniejszej oraz stężenie testosteronu (T).

Wyniki
Grupa badana została podzielona na 3 podgrupy: z manifestacją skórną (CM) hiperandrogenizmu (n = 6), z zaburzeniami miesiączko-wania (MD; n = 10) oraz z jednoczesnym występowaniem objawów skórnych i zaburzeń miesiączkowania (CMMD; n = 10). Porów-nywano stężenie całkowitego T (punkty odcięcia: > 42 ng/dl i > 55 ng/dl) oraz obecność jajników policystycznych (PCOM). Obecność jajników policystycznych stwierdzono u 54% dziewcząt, z najwyższym odsetkiem w grupie MD (70%). Przy zastosowaniu punktu odcięcia dla T > 42 ng/dl hiperandrogenemię (HA) stwierdzono u 81% z przewagą grupy CMMD (90%). U 11 pacjentek (42%) stwierdzono obecność wszystkich kryteriów rotterdamskich. Stosując punkt odcięcia dla T > 55 ng/dl, HA rozpoznano u 54% dziew-cząt, również z przewagą w grupie CMMD (70%), a tylko 7 pacjentek spełniało wszystkie kryteria (27%). Nie wykazano korelacji mię-dzy T a objętością jajników (p = 0,695; Rs= 0,08).

Wnioski
W badaniu wyłącznie 27% pacjentek podejrzanych o PCOS spełniło wszystkie kryteria rotterdamskie. Współwystępowanie zaburzeń miesiączkowania i hirsutyzmu zwiększa ryzyko potwierdzenia hiperandrogenemii.Introduction
Polycystic ovary syndrome (PCOS) accounts for 72–84% of adult hyperandrogenism, and in the majority of cases it begins during puberty. The diagnosis based on the Rotterdam criteria seem not to be efficient enough in adolescents.

Aim of the study
was the analysis of the frequency of PCOS according to Rotterdam criteria in adolescents.

Material and methods
Twenty-six girls with menstrual disorders and/or symptoms of hyperandrogenism two years after menarche were enrolled. We analysed medical history, clinical symptoms, pelvic ultrasound, and testosterone concentration (T).

Results
The study group was divided into three subgroups: with isolated cutaneous manifestation (CM) of hyperandrogenism (n = 6), with isolated menstrual disorders (MD; n = 10), and with cutaneous manifestation and menstrual disorders (CMMD; n = 10). We compared total T (cut-off points: > 42 ng/dl and > 55 ng/dl) and polycystic ovarian morphology (PCOM) occurrence. PCOM was detected in 54% of girls, with the highest proportion in the MD group (70%). Using a testosterone cut-off point of > 42 ng/dl, hyperandrogenaemia was confirmed in 81% with a preponderance of the CMMD group (90%). Eleven patients (42%) met all Rotterdam criteria. By more restrict-ed criteria with a testosterone cut-off point of > 55 ng/dl, hyperandrogenaemia was confirmed in 54% of patients, with the highest con-tribution in the CMMD group (70%), and seven patients (27%) met all Rotterdam criteria. Study did not show any correlation between T and ovarian volume (p = 0.695; Rs= 0.08).

Conclusions
In our study 27% of patients suspected of PCOS met all Rotterdam criteria. The co-occurrence of symptoms increases the probability of hyperandrogenaemia.

słowa kluczowe:

hiperandrogenizm, zaburzenia miesiączkowania, hirsutyzm, PCOS, młodzież

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe