eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
3-4/2019
vol. 14
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Wpływ aktywności fizycznej na funkcjonowanie układu nerwowego i procesy poznawcze – przegląd badań

Karolina Dyrla-Mularczyk
1
,
Wioletta Giemza-Urbanowicz
1

1.
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2019; 14, 3–4: 84–91
Data publikacji online: 2019/12/16
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Aktywność fizyczna ma niekwestionowany wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka, co dowiedziono w licznych badaniach. Szczególnie interesującym zagadnieniem wydaje się wpływ ruchu na funkcjonowanie poznawcze. Badania dowodzą, że regularne treningi, zwłaszcza o charakterze aerobowym o umiarkowanej intensywności, usprawniają funkcjonowanie poznawcze osób dorosłych i wpływają na poprawę zdolności szkolnych w grupie dzieci i młodzieży. Ruch sprzyja także lepszemu funkcjonowaniu poznawczemu osób z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto ćwiczenia fizyczne stanowią istotną pozafarmakologiczną metodę leczenia łagodnych zaburzeń poznawczych czy chorób neurodegeneracyjnych.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wybranych badań nad wpływem aktywności fizycznej na funkcjonowanie poznawcze człowieka. W artykule omówiono wpływ wysiłku fizycznego na wybrane czynniki neurofizjologiczne i rozwój struktur układu nerwowego oraz na procesy poznawcze osób w każdym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem prac opublikowanych w ostatnich latach. Przywołano badania, w których dowiedziono, że aktywność fizyczna pozytywnie oddziałuje na funkcjonowanie pamięci, uwagi, a także na szybkość podejmowania decyzji. Wskazano również rolę aktywności fizycznej w procesie spowolnienia rozwoju i łagodzenia objawów chorób neurodegeneracyjnych.

Aktywność fizyczna wpływa na funkcjonowanie poznawcze osób w każdym wieku. Ponadto ma działanie neuroprotekcyjne, wpływa na kontrolę procesów neurodegeneracyjnych. Istnieją istotne wskazania do kontynuowania badań dotyczących związku aktywności fizycznej z osiągnięciami szkolnymi.

Physical activity has an unquestionable impact on human physical and mental health, which has been proven in numerous studies. Against this background, the impact of movement on cognitive functioning seems to be of particular interest. Studies show that regular workouts – especially moderate-intensity aerobic exercise – improve the cognitive functioning of adults and improve school abilities in the group of children and adolescents. Movement also promotes better cognitive functioning of people with mental disorders. In addition, physical activity is an important non-pharmacological method of treatment for mild cognitive impairment or neurodegenerative diseases.

The purpose of this work is to present selected studies in the area of the impact of physical activity on human cognitive functioning. The article presents the influence of physical effort on selected neurophysiological factors and development of nervous system structures. In addition, the impact of physical activity on the cognitive processes of people of all ages is presented, with particular emphasis on papers published in recent years. Studies are cited in which it was proved that physical activity positively influences the functioning of memory and attention, and also improves the speed of decisions. The role of physical activity in the process of slowing development and alleviating the symptoms of neurodegenerative diseases is also pointed out.

Physical activity affects the cognitive functioning of people of all ages. In addition, physical activity has neuroprotective significance, and affects the control of neurodegenerative processes. There are important indications for future research into the relationship between physical activity and school achievement.
słowa kluczowe:

aktywność fizyczna, funkcje poznawcze, choroby neurodegeneracyjne

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe