eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
3/2018
vol. 31
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Wpływ produktów metabolizmu alkoholu etylowego na wątrobę – przegląd literatury

Aleksandra Kołota

Alcohol Drug Addict 2018; 31 (3): 225-242
Data publikacji online: 2019/01/22
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Następstwa spożywania zbyt dużych ilości napojów alkoholowych stanowią obecnie poważny problem wielu społeczeństw, nie tylko w kontekście leczenia uzależnienia od alkoholu, lecz także zdrowotnych skutków jego nadużywania. Długotrwałe spożywanie napojów alkoholowych wiąże się m.in. ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia nadciśnienia tętniczego czy choroby niedokrwiennej serca, ale również nowotworów jamy ustnej, gardła, żołądka, wątroby czy jelita grubego. Z uwagi na to, że niemal 90% spożytego alkoholu ulega w wątrobie przemianom metabolicznym w obecności tlenu, to ten narząd jest najbardziej narażony na uszkodzenia wynikające ze spożywania jego nadmiernych ilości. W trakcie przemian etanolu powstają metabolity, a mianowicie aldehyd octowy, oraz tworzą się połączenia między nim a innymi cząsteczkami, np. białkami, lipoproteinami, DNA. Ponadto powstają duże ilości reaktywnych form tlenu i mediatorów stanu zapalnego, które nasilają reakcje immunologiczno-zapalne oraz stres oksydacyjny, przyczyniając się w ten sposób do uszkodzenia hepatocytów, a następnie do rozwoju alkoholowej choroby wątroby. Wyróżnia się trzy stadia tego schorzenia: stłuszczenie, stan zapalny oraz włóknienie z marskością wątroby, przy czym im bardziej zaawansowane stadium, tym gorsze rokowanie dla pacjenta i mniejsze szanse na powrót do zdrowia. Tym samym alkoholowa choroba wątroby stanowi istotny problem polityki zdrowotnej.

The consequences of consuming excessive amounts of alcoholic beverages are currently an important problem for many societies, not only in the context of treatment of alcohol dependence, but also the health effects of alcohol abuse. Long-term consumption of alcoholic beverages is associated with increased risk of hypertension, ischemic heart disease, also mouth and throat, stomach, liver or large intestine cancer. Due to almost 90% of consumed alcohol being broken down in the liver by oxidative pathways, this organ is particularly vulnerable to the effects of alcohol metabolism. The consequences of alcohol metabolism in the liver is the formation of byproducts, namely acetaldehyde and interaction between acetaldehyde and proteins, lipoproteins, DNA, also formation of reactive oxygen species and markers of inflammation, which can intensify immunological and inflammatory reactions and oxidative stress, thus contributing to the damage of hepatocytes, and development of alcoholic liver disease. There are three stages of alcoholic liver disease: alcoholic fatty liver disease, alcoholic hepatitis and alcoholic cirrhosis. The more advanced the disease, the worse the prognosis tends to be and the smaller the chance of recovery. Thus, alcoholic liver disease is a significant public health problem.
słowa kluczowe:

alkohol etylowy, aldehyd octowy, addukty, reaktywne formy tlenu, alkoholowa choroba wątroby

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe