eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
1/2016
vol. 11
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Współwystępowanie choroby afektywnej dwubiegunowej z zespołem Aspergera – trudności diagnostyczne i postępowanie terapeutyczne

Paweł Wójciak, Maja Stańko-Kaczmarek, Janusz Rybakowski

Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2016; 11, 1: 28–34
Data publikacji online: 2016/05/16
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W artykule opisano przypadek współwystępowania choroby afektywnej dwubiegunowej z zespołem Aspergera u dwudziestotrzyletniej kobiety. U pacjentki obserwowano od okresu dojrzewania zaburzenia zachowania oraz funkcjonowania społecznego, do których dołączyły objawy spełniające kryteria rozpoznania choroby afektywnej dwubiegunowej typu II. Po ustaleniu ostatecznego rozpoznania oraz zastosowaniu leczenia zgodnego z doniesieniami z literatury uzyskano zdecydowaną poprawę stanu psychicznego. Po półtora roku od ostatniego epizodu afektywnego pacjentka kontynuuje studia prawnicze na zagranicznej uczelni.

The article presents a case report of comorbidity between bipolar disorder and Asperger syndrome in a 23-year-old woman. In the patient since adolescence, abnormal behavior and social functioning were observed, further accompanied by symptoms meeting the criteria for a diagnosis of bipolar disorder type II. Once the final diagnosis was established and treatment consistent with reports from the literature was introduced, it resulted in significant improvements of the psychiatric status. One and a half years after the last affective episode, the patient is continuing her academic activity (study of law) at a university in a foreign country.
słowa kluczowe:

choroba afektywna dwubiegunowa, zespół Aspergera, współwystępowanie

referencje:
Dudek D. Leczenie depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej. W: Standardy leczenia farmakologicznego niektórych zaburzeń psychicznych. Jarema M (red.). ViaMedica, Gdańsk 2011; 53-56.
Frazier JA, Doyle R, Chiu S, Coyle JT. Treating a child with Asperger’s disorder and comorbid bipolar disorder. Am J Psychiatry 2002; 159: 13-21.
Joshi G, Biederman J, Petty C i wsp. Examining the comorbidity of bipolar disorder and autism spectrum disorders: a large controlled analysis of phenotypic and familial correlates in a referred population of youth with bipolar I disorder with and without autism spectrum disorders. J Clin Psychiatry 2013; 74: 578-586.
Lugnegård T, Hallerbäck MU, Gillberg C. Psychiatric comorbidity in young adults with a clinical diagnosis of Asperger syndrome. Res Dev Disabil 2011; 32: 1910-1917.
Magnuson KM, Constantino JN. Characterization of depression in children with autism spectrum disorders. J Dev Behav Pediatr 2011; 32: 332-340.
Mazzone L, Ruta L, Reale L. Psychiatric comorbidities in asperger syndrome and high functioning autism: diagnostic challenges. Ann Gen Psychiatry 2012; 11: 16.
McElroy SL. Diagnosing and treating comorbid (complicated) bipolar disorder. J Clin Psychiatry 2004; 15: 35-44.
Munesue T, Ono Y, Mutoh K i wsp. High prevalence of bipolar disorder comorbidity in adolescents and young adults with high-functioning autism spectrum disorder: a preliminary study of 44 outpatients. J Affect Disord 2008; 111: 170-175.
Pużyński S, Wciórka J (red.). Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków-Warszawa 2000; 213-214.
Rajewski A. Całościowe zaburzenia rozwoju. W: Psychiatria. Tom II. Bilikiewicz A, Pużyński S, Rybakowski J, Wciórka J (red.). Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2002; 651-652.
Raja M, Azzoni A. Comorbidity of Asperger’s syndrome and bipolar disorder. Clin Pract Epidemiol Ment Health 2008; 4: 26.
Rybakowski J. Leczenie zespołów maniakalnych i hipomaniakalnych. W: Standardy leczenia farmakologicznego niektórych zaburzeń psychicznych. Jarema M (red.). ViaMedica, Gdańsk 2011; 78-82.
Rybakowski J. Koncepcja spektrum choroby afektywnej dwubiegunowej. Psychiatria 2008; 5: 75-82.
Rybakowski F, Białek A, Chojnicka I i wsp. Zaburzenia ze spektrum autyzmu – epidemiologia, objawy, współzachorowalność i rozpoznawanie. Psychiatria Polska 2014; 48: 653-665.
Stahlberg O, Soderstrom H, Rastam M, Gillberg C. Bipolar disorder, schizophrenia and other psychotic disorders in adults with childhood onset AD/HD and/or autism spectrum disorders. J Neural Transm 2004; 111: 891-902.
Stewart ME, Barnard L, Pearson J i wsp. Presentation of depression in autism and Asperger syndrome: a review. Autism 2006; 10: 103-116.
Tantam D, Girgis S. Recognition and treatment of Asperger syndrome in the community. Br Med Bull 2009; 89: 41-62.
Vannucchi G, Masi G, Toni C i wsp. Bipolar disorder in adults with Asperger’s syndrome: a systematic review. J Affect Disord 2014; 168: 151-160.
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe