eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
1/2016
vol. 11
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Współwystępowanie choroby afektywnej dwubiegunowej z zespołem Aspergera – trudności diagnostyczne i postępowanie terapeutyczne

Paweł Wójciak
,
Maja Stańko-Kaczmarek
,
Janusz Rybakowski

Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2016; 11, 1: 28–34
Data publikacji online: 2016/05/16
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W artykule opisano przypadek współwystępowania choroby afektywnej dwubiegunowej z zespołem Aspergera u dwudziestotrzyletniej kobiety. U pacjentki obserwowano od okresu dojrzewania zaburzenia zachowania oraz funkcjonowania społecznego, do których dołączyły objawy spełniające kryteria rozpoznania choroby afektywnej dwubiegunowej typu II. Po ustaleniu ostatecznego rozpoznania oraz zastosowaniu leczenia zgodnego z doniesieniami z literatury uzyskano zdecydowaną poprawę stanu psychicznego. Po półtora roku od ostatniego epizodu afektywnego pacjentka kontynuuje studia prawnicze na zagranicznej uczelni.

The article presents a case report of comorbidity between bipolar disorder and Asperger syndrome in a 23-year-old woman. In the patient since adolescence, abnormal behavior and social functioning were observed, further accompanied by symptoms meeting the criteria for a diagnosis of bipolar disorder type II. Once the final diagnosis was established and treatment consistent with reports from the literature was introduced, it resulted in significant improvements of the psychiatric status. One and a half years after the last affective episode, the patient is continuing her academic activity (study of law) at a university in a foreign country.
słowa kluczowe:

choroba afektywna dwubiegunowa, zespół Aspergera, współwystępowanie

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe