eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank

 
1/2019
vol. 25
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Zaburzenia kontroli posturalnej, wzorca chodu i funkcji mięśni w cukrzycy: czy jest to problem u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1?

Jakub Ławnicki
1
,
Rita Hansdorfer-Korzon
1
,
Małgorzata Myśliwiec
2

1.
Department of Physical Therapy, Faculty of Health Sciences, Medical University of Gdansk, Poland
2.
Department of Paediatrics, Diabetology, and Endocrinology, Faculty of Medicine, Medical University of Gdansk, Poland
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2019; 25 (1): 23-27
Data publikacji online: 2019/05/23
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cukrzyca związana jest z ryzykiem występowania przewlekłych powikłań powiązanych z mikrokrążeniem, takich jak neuropatia. Naj-częściej występującą formą jest cukrzycowa neuropatia obwodowa, która wiąże się z przewlekłą niesprawnością i pogorszeniem jakości życia. Zaburzenia kontroli posturalnej, chodu i funkcji mięśni są szeroko opisywane w literaturze, niemniej jednak nie do końca wyja-śniona jest rola innych czynników niezwiązanych z neuropatią. Chociaż neuropatia występuje rzadko u dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę typu 1, istnieją dowody, że pierwsze zmiany i objawy mogą pojawiać się na wczesnych etapach choroby. Nie ma jednak żad-nych doniesień na temat zmian funkcjonalnych związanych ze stanem układu nerwowo-mięśniowego w populacji pediatrycznej z cu-krzycą typu 1.

Diabetes mellitus (DM) is associated with chronic microvascular complications such as neuropathy. The most frequent is diabetic pe-ripheral neuropathy (DPN) which is related to chronic disability and decrease in quality of life. Alterations in postural control, gait per-formance, and muscle function are widely described in the literature. However, the role of other non-neuropathic factors in these altera-tions remains unclear. Although neuropathy is rather rare in children and adolescents with type 1 DM, there is evidence that early chang-es and symptoms might have their onset in the early stages of the disease. On the other hand, there is no evidence on functional changes related to neuromuscular status in the paediatric population with type 1 DM.
słowa kluczowe:

cukrzyca, kontrola posturalna, chód, funkcja mięśni, dzieci i młodzież

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe