eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank


 
1/2021
vol. 27
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Zwiększona częstość występowania celiakii i jej obraz kliniczny u pacjentów z cukrzycą typu 1 – obserwacje z pojedynczego ośrodka pediatrycznego w Europie Centralnej

Anna Wędrychowicz
1, 2
,
Mari Minasyan
3
,
Alicja Pietraszek
3
,
Janusz Centkowski
3
,
Maria Stręk
3
,
Joanna Różańska
3
,
Kamila Chełmecka
3
,
Barbara Zdzierak
3
,
Marcelina Wilk
3
,
Patrycja Czekańska
3
,
Peter Pacut
3
,
Zofia Grzenda-Adamek
4
,
Jadwiga Małek
2
,
Marta Ciechanowska
2
,
Małgorzata Stelmach
2
,
Joanna Nazim
1, 2
,
Jerzy B. Starzyk
3

1.
Department of Endocrinology of Children and Adolescents, Jagiellonian University Collegium Medicum, Institute of Pediatrics, Krakow, Poland
2.
Department of Endocrinology of Children and Adolescents, University Children’s Hospital in Krakow, Poland
3.
Student Science Circle, Department of Endocrinology of Children and Adolescents, Jagiellonian University Collegium Medicum, Institute of Pediatrics, Krakow, Poland
4.
Department of Pediatrics, Gastroenterology and Nutrition, University Children’s Hospital in Krakow, Poland
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2021; 27 (1): 1–6
Data publikacji online: 2021/02/11
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Celiakia (celiac disease – CD) jest autoimmunizacyjną chorobą systemową, jedną z chorób najczęściej współistniejących z cukrzycą typu 1 (type 1 diabetes mellitus – T1DM). Cel pracy: Analiza częstości występowania celiakii i jej obrazu klinicznego w populacji dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1.

Materiał i metody
Przeprowadzono retrospektywną analizę danych z dokumentacji medycznej 880 pacjentów z cukrzycą, 429 dziewcząt i 451 chłopców, w wieku 12,14 ±4,0 lat. Wyodrębniono grupę pacjentów z cukrzycą i celiakią, analizując częstość występowania celiakii i jej obraz kliniczny przy rozpoznaniu.

Wyniki
Celiakię zdiagnozowano u 73/880 pacjentów z T1DM (8,3%), u 53/429 dziewcząt (12,3%) i 20/451 chłopców (4,4%), chociaż CD była podejrzewana u 85/880 pacjentów (9,65%) na podstawie wyników badań serologicznych. U większości pacjentów CD została zdiagnozowana już po rozpoznaniu T1DM, u 19/73 (26%) pacjentów, CD i T1DM były rozpoznane w tym samym czasie. Większość pacjentów z CD (72%) przy rozpoznaniu nie miało objawów choroby. Dzieci z CD i T1DM zapadały na cukrzycę w młodszym wieku niż dzieci z cukrzycą bez celiakii. Wiek rozpoznania cukrzycy u dzieci z CD był niższy niż wiek rozpoznania cukrzycy u dzieci bez CD (5,8 ±3,6 roku vs 7,56 ±4,0 roku, p = 0,04). Częstość występowania CD towarzyszącej T1DM w populacji pediatrycznej rasy kaukaskiej aktualnie wynosi 8,3% i jest znamiennie wyższa niż dekadę temu (dane z naszego ośrodka to 5,7%), p = 0.001.

Wnioski
Ze względu na narastającą częstość występowania głównie bezobjawowej celiakii u pacjentów z T1DM, monitorowanie populacji pediatrycznej w kierunku CD, aktualnie oparte na badaniach serologicznych, jest ciągle konieczne. Jednakże pozytywny wynik testów serologicznych u części pacjentów musi zostać zweryfikowany dalszymi badaniami diagnostycznymi.Introduction
The aim of our study was to analyze the incidence and the clinical characteristic of celiac disease (CD) in pediatric population with type 1 diabetes mellitus (T1DM).

Material and methods
The data of 880 patients with T1DM, 429 girls, mean age 12.14 ±4.0 years was retrospectively retrieved from medical records. Patients with T1DM and CD were selected and a detailed analysis of CD prevalence and its clinical characteristic at the time of CD diagnosis was performed. The data were compared with the previous data from our center published a decade ago.

Results
CD was suspected in 85/880 patients (9.65%) on the base of results of serological tests, but finally CD was diagnosed in 73/880 patients with T1DM (8.3%), in 53/429 girls (12.3%) and in 20/451 boys (4.4%). Most patients (71%) had CD diagnosed after T1DM onset. The majority of CD patients (72%) was asymptomatic. The CD diagnosis was not associated with inappropriate metabolic control of diabetes. The onset age of diabetes in children with CD was significantly lower than in those without CD (5.8 ±3.6 years vs. 7.56 ±4.0 years, p = 0.04). The prevalence of CD is significantly higher than a decade ago in our center (8.3% vs. 5.7%, p = 0.001).

Conclusions
In light of increasing prevalence of mainly asymptomatic CD in patients with T1DM, CD screening is necessary. However positive serological tests, which are currently used in screening, and are the first step of diagnostics, in some patients allow only to suspect the CD and further diagnostic steps should be performed.

słowa kluczowe:

celiakia, dzieci i młodzież, objawy, częstość występowania, cukrzyca typu 1

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe