Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

„Building Bridges” Sprawozdanie z 23. Kongresu EADV (The European Academy of Dermatology and Venereology)

Źródło: dr Monika Sikorska, Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
Autor: Marzena Jaskot |Data: 21.10.2014
 
 
W dniach 8-12 października 2014 roku w Centrum Kongresowym RAI w Amsterdamie odbył się 23. Kongres EADV „Building Bridges”, a pieczę nad spotkaniem, jako Prezydent EADV, objęła Pani Prof. Jana Hercogová.
Począwszy od drugiego dnia zjazdu wykłady prowadzone były w dwunastu salach jednocześnie od 8:00 do 16:15, z wyjątkiem ostatniego dnia kongresu, kiedy to główny blok wykładów zakończył się o 11:00. Tematyka wygłaszanych referatów była nie tylko bardzo zróżnicowana, ale dotyczyła najistotniejszych problemów z którymi boryka się współczesna dermatologia. Dużą zaletą wszystkich zjazdów EADV jest niewątpliwie wysoki poziom wystąpień i odnoszenie się do najnowszych osiągnięć nauki, którą jest medycyna.

Jedną z ciekawszych sesji była prezentacja dr J. Myrase z San Francisco dotycząca diagnostyki i postępowania w przypadkach częstych chorób występujących u kobiet ciężarnych. Zwrócono uwagę na bezpieczeństwo stosowania często przepisywanych leków miejscowych i systemowych w okresie ciąży i karmienia piersią. Przedstawione dane oparto o 3 skale klasyfikacji leków: United States Food and Drug Administration (US FDA), the Swedish Catalogue of Approved Drugs (FASS) i the Australian Drug Evaluation Committee (ADEC), a także o dane pochodzące z tzw. medycyny opartej na faktach (evidence-based medicine). Najszerzej stosowanymi lekami miejscowymi są niewątpliwie glikokortykosteroidy. Ich właściwości przeciwzapalne wykorzystywane są m.in. w leczeniu chorób kobiet ciężarnych, stąd duże zainteresowanie tematem. Wykazano, że miejscowe glikokortykosteroidy są lekami bezpiecznymi w okresie ciąży i laktacji. Natomiast glikokortykosteroidów o bardzo dużej sile działania nie można stosować w zbyt dużej ilości (>300g), ponieważ odnotowano zahamowanie wzrostu płodu w wyniku takiej kuracji u ciężarnych w trzecim trymestrze ciąży. Dodatkowo należy pamiętać, aby nie aplikować najsilniejszych glikokortykosteroidów na sutek w okresie karmienia piersią. Doustna terapia kortykosteroidami w okresie okołozapłodnieniowym (4 tygodnie przed i 12 tygodni po poczęciu) niesie ze sobą podwyższone ryzyko wytworzenia szczelin ustno-twarzowych. Podczas karmienia piersią należy wystrzegać się przystawiania dziecka do sutka w pierwszych 4 godzinach po zażyciu doustnego sterydu.

W wykładzie poruszono również problem niedoboru kwasu foliowego w pierwszym trymestrze ciąży, którego konsekwencją może być rozwój wad cewy nerwowej. Zwrócono uwagę na znaczny wpływ promieniowania UVB na obniżenie poziomu kwasu foliowego i konieczność suplementacji u kobiet ciężarnych.

Stosunkowo dużo uwagi poświęcono na przedstawienie niepożądanych objawów stosowania leków przeciwhistaminowych u kobiet ciężarnych, do których należy zwiększone ryzyko pozasoczewkowego włóknistego rozrostu u wcześniaków, wystąpienie objawów odstawiennych u niemowląt (obniżenie apetytu, biegunka, drażliwość i drgawki), a także ryzyko wywołania porodu przedwczesnego w wyniku nasilenia skurczów macicy do którego dochodzi szczególnie często po dożylnym podaniu leków przeciwhistaminowych lub ich przedawkowaniu.

Podczas sesji poświęconej chorobom kobiet ciężarnych dr S. Vaughan-Jones z Surrey przedstawiła najistotniejsze schorzenia występujące u kobiet spodziewających się potomstwa grupując je w następujące kategorie: choroby zapalne, zakaźne, autoimmunologiczne i nowotworowe. Natomiast aż w 30-50% przypadków kobiet zgłaszających się do dermatologa rozpoznaje się choroby typowe dla okresu ciąży – pemfigoid ciężarnych, polimorficzne osutki ciężarnych (PEP – polymorphic eruption of pregnancy) i atopowy wyprysk ciężarnych (AEP - atopic eruption of pregnancy). Nie można jednoznacznie stwierdzić, czy obserwowana choroba przewlekła sprzed ciąży ulegnie zaostrzeniu czy też nie, natomiast można prognozować przebieg niektórych schorzeń na podstawie ich patomechanizmu. W organizmie kobiety w okresie ciąży zachodzą zmiany mające na celu m.in. zapobieganie odrzuceniu rozwijającego się płodu. Istotną rolę w tym zakresie odgrywa układ immunologiczny. Pani dr S. Vaughan-Jones wyjaśniła, iż w okresie ciąży dochodzi do zaburzenia równowagi pomiędzy subpopulacjami limfocytów Th w kierunku limfocytów Th2. Dlatego też schorzenia których rozwój związany jest z przewagą limfocytów Th1 pozostają w tym okresie zazwyczaj w remisji (np. łuszczyca), a przebieg takich chorób jak atopowe zapalenie skóry czy toczeń rumieniowaty układowy ulega pogorszeniu. Podczas wykładu zostały przedstawione ciekawe przypadki chorób kobiet ciężarnych, ich obraz kliniczny i metody postępowania. Zwrócono uwagę na istniejące ryzyko przedwczesnego porodu i urodzenia martwego dziecka w przebiegu pemfigoidu ciężarnych, podczas gdy polimorficzne i atopowe osutki ciężarnych są jedynie dokuczliwymi schorzeniami ze względu na uporczywy świąd i obecność zmian skórnych, nie zagrażają natomiast życiu oczekiwanego dziecka.

Kolejną osobą prezentującą bardzo ciekawy wykład w sesji o chorobach ciężarnych była dr G. Kirtschig z Nottingham, która skupiła swoją uwagę na chorobach sromu takich jak kandydoza i infekcje wirusem Herpes (HSV). Dziecko może zarazić się opryszczką narządów płciowych jeszcze w łonie matki przez łożysko lub w trakcie porodu. Przedstawiono najistotniejsze informacje dotyczące ryzyka zakażenia i możliwości terapeutycznych, zwracając uwagę na fakt, iż najwyższe ryzyko (30-50%) przeniesienia wirusa na dziecko występuje w momencie porodu, jeśli opryszczka narządów płciowych u kobiety rozwinęła się w okresie ostatnich 6 tygodni. Zarówno u kobiet ciężarnych jak i noworodków lekami z wyboru są acyclowir i valacyclowir.

Poza licznymi wykładami prezentowanymi w formie ustnej przy wsparciu opracowania multimedialnego, w trakcie kongresu można było zapoznać się z licznymi pracami (1916) przygotowanymi w formie plakatów dostępnych podczas całego zjazdu w wydzielonej sali wyposażonej w około 50 komputerów. Tematyka prac była bardzo różnorodna, a same prace dotyczyły zazwyczaj najnowszych osiągnięć nauki.

Polskie Towarzystwo Dermatologiczne przygotowało dwa stypendia zjazdowe na tegoroczne EADV w Amsterdamie, które otrzymały: dr n. med. Monika Sikorska z Gdańska i dr n. med. Magdalena Katarzyna Boer ze Szczecina.
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe