SPECJALIZACJE DERMATOLOGIA
 
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Adalimumab skuteczny w leczeniu łuszczycy u dzieci
 
Kategorie: Łuszczyca
Działy: Doniesienia naukowe
Adalimumab wykazuje lepsza skuteczność niż metotreksat w leczeniu łuszczycy u dzieci i młodzieży, wykazują badania trzeciej fazy.
Badacze z 38 klinik w Europie i Ameryce Północnej prowadzili badania nad skuteczności ą stosowania adalimumabu u 114 dzieci leczonych z powodu ciężkiej łuszczycy. W 16 tygodniu leczenia, proporcje między pacjentami leczonymi adalimumabem a metotreksatem, którzy osiągnęli przynajmniej 75% poprawę wg wskaźnika PASIS, były znacząco wyższe – 58% przy stosowaniu adalimumabu ( 0,8 mg/kg), niż przy zastosowaniu metotreksatu – 32% . Przy dawce 0,4 mg/kg adalimumabu 44% pacjentów uzyskało 75% współczynnik PASIS.

Wskaźnik jakości życia u dzieci leczonych adalimumabem w dawce 0,8mg/kg był znacznie lepszy niż przy stosowaniu metotreksatu. Badacze podkreślają jednak, że przed przystąpieniem do terapii lekami biologicznymi konieczne jest rozeznanie, co do chorób współistniejących u małych pacjentów, szczególnie dotkniętych zespołem metabolicznym, który może utrudniać leczenie, a nawet powodować pogorszenie skuteczności terapii.
 
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe