SPECJALIZACJE DERMATOLOGIA
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner Serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Ciężka łuszczyca zwiększa ryzyko śmiertelności
 
Kategorie: Łuszczyca
Działy: Doniesienia naukowe
Łuszczyca u osób zajmująca ponad 10% powierzchni ciała zwiększa ryzyko śmiertelności, wynika z najnowszych badań.
Dane dotyczące prospektywnego, populacyjnego badania kohortowego w Wielkiej Brytanii, w którym uczestniczyło 8760 osób z łuszczycą i 87600 osób bez łuszczycy.

Lekarzy zostali poproszeni o potwierdzenie rozpoznania łuszczycy i sklasyfikowanie nasilenia choroby. Głównym kryterium była śmiertelność. Wyniki wykazały 125 zgonów w grupie łuszczycy, z częstością 3,35 zgonów na 1000 osobodni (95% CI, 2,81-3,99). W grupie bez łuszczycy odnotowano 1,188 zgonów ze wskaźnikiem śmiertelności 3,24 na 1000 osób rocznie (95% CI, 3,06-3,43).
Wśród pacjentów, u których łuszczyca zajmowała mniej niż 3% powierzchni ciała odnotowano 58 zgonów, 38 zgonów wśród 3% do 10% (wg wskaźnika zaawansowania łuszczycy BSA) oraz 29 zgonów wśród chorych ze wskaźnikiem ponad 10%.

Wyniki analizy wielowymiarowej wskazują, że tylko wśród pacjentów ze wskaźnikiem powyżej 10% BSA istnieje znaczne zwiększenie ryzyka śmiertelności (HR = 2,12, 95% CI, 1,46-3,07).

Badacze oceniają, że na 390 osób z łuszczycą ze wskaźnikiem BSA więcej niż 10%, jedna osoba umiera.
Prosty pomiar powierzchni ciała w łuszczycy jest silnym czynnikiem predykcyjnym śmiertelności, dlatego lekarze powinni regularnie oceniać powierzchnię ciała u chorych z łuszczycą. Pacjenci z 10% i większym wskaźnikiem BSA dotknięci są w grupie zwiększonego ryzyka zgonu i powinno być kierowane do leczenia.
 
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe