Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Co lepsze u dzieci z łuszczycą: metotreksat czy leczenie biologiczne?

Źródło: Mikołaj Kamiński/JAMA
Autor: Marta Koblańska |Data: 25.02.2020
 
 
Pomimo, że łuszczyca może dotyczyć nawet 1% dzieci, to niewiele wiadomo czy leki biologiczne górują nad metotreksatem w tej grupie chorych. Na łamach JAMA Dermatology ukazała się publikacja starająca się rozwikłać tę kwestię.
Do badania włączono retrospektywnie dane 234 dzieci z 20 ośrodków zlokalizowanych w Ameryce Północnej i w Europie. Celem badania była ocena zmniejszenia aktywności umiarkowanej lub ciężkiej łuszczycy po sześciu miesiąc leczenia oraz długość terapii. Odpowiedź na leczenie oceniano w skalach: Psoriasis Area and Severity Index (PASI) i/lub Physical Global Assessment (PGA).

W badanej populacji 163 dzieci otrzymało jedynie metotreksat, 47 jedynie leczenie biologiczne, a 24 kolejno metotreksat i leczenie biologiczne. W większości przypadków (73%) lekiem biologicznym był etanercept.

Osiągnięcie redukcji o 75% i więcej w skali PASI było częściej obserwowane w przypadku leczenia biologicznego w porównaniu z metotreksatem (iloraz szans [ang. odds ratio, OR] = 4,56; 95% przedział ufności [ang. confidence interval, CI]: 2,02-10,27; p < 0.001), a w przypadku całkowitej/prawie całkowitej poprawy w PGA odnotowano jedynie tendencję wskazującą na przewagę leków biologicznych [OR = 2,00; 95% CI: 0,98-4,00; p = 0.06).

Terapia metotreksatem była kontynuowana (odpowiednio po 1, 3 i 5 lat) 77,5%, 50,3% i 35,9%, a w przypadku leczenia biologicznego u 83,4%, 64,3% i 57,1%.

Badanie wskazuje na przewagę leczenia biologicznego nad metotreksatem u dzieci z łuszczycą. Jednakże, badanie miało charakter retrospektywny, stąd wyniki powinny być zweryfikowane w prospektywnym badaniu z randomizacją.
 
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe