Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Czy izotretynoina powoduje uszkodzenie mięśni?

Źródło: https://www.practiceupdate.com/c/94437/1/4/?elsca1=emc_enews_expert-insight&elsca2=email&elsca3=practiceupdate_derma&elsca4=dermatology&elsca5=newsletter&rid=MjYxNDMxMzI0OTQ1S0&lid=10332481
Autor: Alicja Kostecka |Data: 10.01.2020
 
 
Chociaż kinaza kreatynowa (CK) nie jest rutynowo monitorowana u pacjentów przyjmujących izotretynoinę, wskazuje się na to, że niektórzy pacjenci mogą być bardziej podatne na zwiększenie CK i późniejszą rabdomiolizę.
Badacze zastanawiali się nad i potencjalny związkiem między uszkodzeniem mięśni a terapią izotretynoiną. Wcześniejsze doniesienia informowały o dużej grupie pacjentów leczonych izotretynoiną, którzy mieli podwyższone stężenie kinazy kreatyninowej podczas terapii. Młodsi pacjenci mieli klasyczną rabdomiolizę i wymagali hospitalizacji. Wspólnymi cechami osób z powtarzającymi się wysokimi wartościami CK były: płeć męska i energiczne ćwiczenia.

Trudno jednoznacznie powiązać izotretynoinę z uszkodzeniem mięśni, ale z pewnością może ona wywoływać bóle mięśni, twierdza badacze, dostrzegając potencjalny związek między forsownymi ćwiczeniami podczas stosowania izotretynoiny a uszkodzeniem mięśni. Dlaczego występuje u mężczyzn - zastanawiają się badacze? Być może jest to skutek wpływu hormonalnego izotretynoiny na mięśnie, a może związane to jest z tendencją nadmiernego wysiłku u płci męskiej. Dlatego wymagane są następujące testy laboratoryjne: lipidów, CK, GGT i HCG. Pacjenci otrzymują wyniki przed terapią, przy pierwszej wizycie oraz przy każdej zmianie dawki i w celu monitorowania nieprawidłowości.
 
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe