SPECJALIZACJE DERMATOLOGIA
 
Partner kategorii
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Czy pioglitazon dołączy do grona leków stosowanych w łuszczycy?
 
Kategorie: Łuszczyca
Działy: Doniesienia naukowe
Niektóre badania sugerują, że połączenie metotreksatu z pioglitazonem może dawać lepsze efekty terapeutyczne niż stosowanie tylko jednego leku.
Ostatnie badania sugerują, że leki z grupy tiazolidynedionów wykazują pozytywne efekty w leczeniu łuszczycy plackowatej i są dobrze tolerowane przez pacjentów. Celem badania, które opublikowano na łamach International Journal of Dermatology było porównanie skuteczności i bezpieczeństwa metotreksatu oraz połączenia terapeutycznego metrotreksatu z pioglitazonem. Do badania włączono 44 dorosłych pacjentów z łuszczycą plackowatą. Uczestnicy zostali w randomizowany sposób przypisani albo do grupy otrzymującej sam metotreksat (A), albo do grypu przyjmującej go w połączeniu z pioglitazonem (B). Leki były podawane chorym przez 16 tygodni. Naukowcy w swej pracy oceniali zmiany w PASI (psoriasis area and severity index), które wystąpiły w trakcie badania. Dodatkowo oceniano także jakość życia wg kwestionariusza DLQI (Dermatology Life Quality Index). Po zakończeniu badania, okazało się, że średnie obniżenie PASI wynosiło 70,3% w grupie B oraz 60,2% w grupie A. Co więcej, PASI75 osiągnięto u 14 pacjentów z grupy B (63,6%) w porównaniu do tylko 2 osób (9,1%) z grupy A, co ważne, wyniki te były znaczące statystycznie (P<0,001). W 16 tygodniu badania obserwowano również spadek o 63,6% punktacji wg DLQI w grupie B, podczas gdy w grupie A wynosił on jedynie 56,9%. Na podstawie zmian PASI można więc wnioskować, że pioglitazon zwiększa pozytywny efekt terapeutyczny, który występuje po podaniu metrotreksatu pacjentom z łuszczycą. Z drugiej jednak strony w przypadku analizy DLQI, nie wykazano lepszych efektów osiąganych w leczeniu skojarzonym łuszczycy.
 
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe