SPECJALIZACJE DERMATOLOGIA
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner Serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Dimetyl fumaranu (DMF) dostrzeżony w najnowszych rekomendacjach PTD dotyczących łuszczycy umiarkowanej do ciężkiej.
Autor: Maciej Chyziak |Data: 13.05.2019
 
 
Zgodnie ze wskazaniami rejestracyjnymi fumaran dimetylu jest rekomendowany do leczenia dorosłych chorych na łuszczycę plackowatą o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego, którzy wymagają terapii ogólnoustrojowej.
W 2018 roku ukazały się w Przeglądzie Dermatologicznym uaktualnione wytyczne pt.: „Łuszczyca. Rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Część II: łuszczyca umiarkowana do ciężkiej” zawierające m.in. rekomendacje leczenia estrami kwasu fumarowego.
W wytycznych zwrócono uwagę, że rejestracja fumaranu dimetylu przez Europejską Agencję Leków (ang. European Medicines Agency, EMA) daje możliwość szerszego wykorzystania leku w Polsce. Fumaran dimetylu może być stosowany w terapii indukcyjnej i podtrzymującej.
Ze względu na występujące dolegliwości żołądkowo – jelitowe, zwłaszcza na początku terapii zaleca się rozpoczynanie terapii od dawki 30 mg/dobę z następczym, powolnym zwiększaniem dawki w odstępach tygodniowych do dawki skutecznie kontrolującej przebieg choroby. Maksymalna dobowa dawka fumaranu dimetylu wynosi 720 mg/dobę.
Wytyczne wskazują, że fumaran dimetylu powinien być rozważony, jako lek z wyboru, u chorych z łuszczycą o nasileniu umiarkowanym i ciężkim, szczególnie jeśli terapia metotreksatem jest przeciwwskazana, nietolerowana lub nieskuteczna.
Zwrócono, również uwagę na zbyt szybkie zwiększanie dawki leku jako przyczynę często występujących działań niepożądanych, do których należą nudności i biegunka. Rekomendacje wskazują także na inne możliwe działania niepożądane m.in. leukopenię i limfopenię. Z tego powodu nie należy rozpoczynać terapii w przypadku stwierdzenia leukopenii poniżej 3,0 × 109 /l lub limfopenii poniżej 1,0 × 109 /l.
W podsumowaniu podkreślono, że pomimo stosunkowo częstego występowania działań niepożądanych w postaci dolegliwości żołądkowo-jelitowych oraz nagłego zaczerwieniania twarzy, stosowanie estrów kwasu fumarowego rzadko wiąże się z poważnymi działaniami niepożądanymi i jest bezpieczne w leczeniu długoterminowym.
Przed leczeniem fumaranem dimetylu należy wykonać morfologię krwi z rozmazem i badanie ogólne moczu, oznaczyć aktywność enzymów wątrobowych i stężenie kreatyniny w surowicy oraz test ciążowy u kobiet w wieku prokreacyjnym. Badania kontrolne w trakcie monitorowania leczenia należy przeprowadzać co 3 miesiące.
W rekomendacjach National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) oraz American Academy of Dermatology fumaran dimetylu jest zalecany jako alternatywa dla tradycyjnych terapii ogólnoustrojowych w leczeniu dorosłych chorych na łuszczycę plackowatą. Wytyczne NICE wskazują, że fumaran dimetylu może stosowany u chorych u których wskaźniki nasilenia PASI i BSA wynoszą 10 lub więcej oraz DLQI więcej niż 10. Dodatkowo wskazuje się, że estry kwasu fumarowego powinny być rozważaną opcją terapeutyczną w przypadku braku poprawy po innych terapiach ogólnych, w tym cyklosporynie, metotreksacie oraz metodzie PUVA (psoralen i promieniowanie ultrafioletowe A długofalowe).
Terapię fumaranem dimetylu należy rozpatrywać także w przypadku przeciwwskazań lub braku tolerancji tych metod. W opublikowanych European S3-Guidelines leczenia łuszczycy plackowatej wskazuje się również, że estry kwasu fumarowego są lekiem z wyboru w leczeniu łuszczycy plackowatej kwalifikującej się do terapii ogólnoustrojowej.
W Niemczech estry kwasu fumarowego są rutynowo stosowane od wielu lat w leczeniu łuszczycy zwykłej. Podkreślono konieczność terapii indukcyjnej ze względu na ograniczenia związane niepożądanymi działaniami żołądkowo-jelitowymi. Wskazano także na korzystny profil bezpieczeństwa w długoterminowej terapii podtrzymującej. Dodatkowo zwrócono uwagę na możliwość stosowania estrów kwasu fumarowego w leczeniu skojarzonym z fototerapią i lekami miejscowymi.
W podsumowaniu należy zaznaczyć, że zgodnie z rekomendacjami wielu towarzystw i grup ekspertów fumaran dimetylu stanowi opcję z wyboru w leczeniu chorych na łuszczycę o przebiegu umiarkowanym i ciężkim. Wytyczne zalecają długoterminowe stosowanie fumaranu dimetylu rozpoczynając od leczenia indukującego z ustalonym schematem wolnego zwiększania dawki.

Piśmiennictwo:
Adam Reich, Zygmunt Adamski, Grażyna Chodorowska, Andrzej Kaszuba, Dorota Krasowska, Aleksandra Lesiak, Joanna Maj, Joanna Narbutt, Agnieszka Osmola-Mańkowska, Agnieszka Owczarczyk-Saczonek, Witold Owczarek, Waldemar Placek, Lidia Rudnicka, Jacek Szepietowski
Łuszczyca. Rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Część I: łuszczyca łagodna. Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2018, 105, 225-243

Nast A, Gisondi P, Ormerod AD, Saiag P, Smith C, Spuls PI, Arenberger P, Bachelez H, Barker J, Dauden E, de Jong EM, Feist E, Jacobs A, Jobling R, Kemény L, Maccarone M, Mrowietz U, Papp KA, Paul C, Reich K, Rosumeck S, Talme T, Thio HB, van de Kerkhof P, Werner RN, Yawalkar N. European S3-Guidelines on the systemic treatment of psoriasis vulgaris--Update 2015--Short version--EDF in cooperation with EADV and IPC. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2015 Dec;29(12):2277-94.

https://www.nice.org.uk/guidance/ta475

https://www.aad.org/errors/GeneralError.aspx?aspxerrorpath=/practicecenter/quality/clinical-guidelines/psoriasis/systemic-agents/recommendations-for-fumaric-acid-esters
 
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe