SPECJALIZACJE DERMATOLOGIA
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
FDA zarejestrowała niwolumab w leczeniu czerniaka
Autor: Alicja Kostecka |Data: 23.01.2018
 
 
Tagi: niwolumab
Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) zarejestrowała niwolumab (Opdivo) do leczenia adiuwantowego chorych na czerniaka z zajęciem węzłów chłonnych lub z przerzutami, u których wykonano resekcję całkowitą.
Niwolumab jest pierwszym inhibitorem zaprogramowanej śmierci komórki (programmed death 1, PD-1), którym wykazał przewagę nad standardowym leczeniem ipilimumabem w tej populacji chorych.

Nowe wskazanie zaakceptowano na podstawie wyników badania klinicznego III fazy CheckMate-238, w którym 906 chorych przydzielono losowo do grupy otrzymującej niwolumab w dawce 3 mg/kg co 2 tygodnie lub ipilimumab w dawce 10 mg/kg co 3 tygodnie 4 razy, a następnie co 12 tygodni rozpoczynając od 24. tygodnia. Pierwszorzędowym punktem końcowym było przeżycie wolne od nawrotu choroby.

Badanie wykazało statystycznie istotną poprawę przeżycia wolnego od nawrotu choroby u chorych na czerniaka w stadium IIIB/C lub IV po leczeniu chirurgicznym otrzymujących niwolumab w porównaniu z ipilimumabem. Odsetek przeżycia wolnego od nawrotu choroby po 18 miesiącach wyniósł 66,4% u chorych leczonych niwolumabem i 52,7% w grupie leczonej ipilimumabem. W żadnej z grup nie osiągnięto dotychczas mediany przeżycia wolnego od nawrotu choroby. Ogółem w grupie chorych leczonych niwolumabem odnotowano 35% redukcję ryzyka nawrotu choroby w porównaniu z leczeniem ipilimumabem (hazard względny [HR], 0,65; 95% CI, 0,53–0,80; p <0,0001). Korzyści te obserwowano w kilku podgrupach chorych, w tym chorych z mutacja w genie BRAF, a także z dzikim typem genu BRAF.

U 9% chorych przydzielonych do grupy otrzymującej niwolumab w badaniu CheckMate-238 odnotowano działania niepożądane prowadzące do przerwania leczenia, w porównaniu z 42% chorych otrzymujących ipilimumab. Działania niepożądane stopnia 3/4 wystąpiły u 25% chorych leczonych niwolumabem i 55% chorych leczonych ipilimumabem.

Na podstawie wyników badania CheckMate -238 dodano ostatnio niwolumab do wytycznych terapeutycznych National Comprehensive Cancer Network dotyczących chorych po całkowitej resekcji czerniaka w stadium IIIB/C i po całkowitej resekcji czerniaka w stadium III z klinicznie stwierdzanymi zmianami satelitarnymi lub przerzutami.

W opinii badaczy przedstawione wyniki w istotny sposób zmieniają podejście do chorych po całkowitej resekcji czerniaka, u których wcześniej nie podawano leczenia adiuwantowego z uwagi na brak uchwytnych cech choroby. Nie bez znaczenia pozostaje też w tym przypadku mniejsza toksyczność niwolumabu wobec ipilimumabu.

Podsumowując, niwolumab ma wyraźny potencjał do stosowania jako standardowe leczenie zapobiegające nawrotom czerniaka u chorych po całkowitej resekcji.
 
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe