Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

FDA zatwierdziła połączenie dabrafenibu i tranetynibu do wspomagającego leczenia czerniaka

Źródło: Medscape/AK
Autor: Alicja Kostecka |Data: 09.05.2018
 
 
Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła połączenie dabrafenibu i trametynibu do leczenia uzupełniającego pacjentów po resekcji czerniaka w stadium III z mutacjami BRAF V600.
Zatwierdzenie zostało oparte na wynikach badania fazy 3 COMBI-AD, które po raz pierwszy zaprezentowano podczas Kongresu Europejskiego Towarzystwa Onkologii Lekarskiej (ESMO) 2017, i które równocześnie zostało opublikowane online w New England Journal of Medicine.

Podwójnie ślepe badanie kontrolowane placebo obejmowało łącznie 870 pacjentów w III stadium, czerniaka z mutacja BRAF V600E, którzy wcześniej przeszli całkowitą chirurgiczną resekcję. Pacjenci zostali losowo przydzieleni do otrzymywania kombinacji dabrafenibu 150 mg dwa razy na dobę i trametynibu 2 mg raz na dobę (n = 438) lub placebo (n = 432) przez 12 miesięcy. Pacjenci byli również stratyfikowani na podstawie mutacji BRAF (V600E vs V600K) i stadium (IIIA vs IIIB vs IIIC). Pierwszorzędowym punktem końcowym badania było przeżycie bez nawrotów (RFS).

Przy medianie czasu obserwacji wynoszącej 2,8 roku szacowana 3-letnia stopa RFS wynosiła 58% w grupie leczenia skojarzonego i 39% w grupie placebo (współczynnik ryzyka nawrotu lub zgonu, 0,47, przedział ufności 95% [CI], 0,39 - 0,58; P <0,001). Korzyści RFS w grupie terapii skojarzonej obserwowano we wszystkich podgrupach pacjentów.

Jest to pierwsza skuteczna doustna terapia celowana, która zapobiega nawrotom czerniaka u pacjentów z mutacją BRAF, która rozprzestrzeniła się na węzły chłonne.

Profil bezpieczeństwa dabrafenibu i trametynibu był zgodny z tym obserwowanym w przypadku metastycznego czerniakiem. W badaniu III fazy nie zgłoszono żadnych nowych efektów toksycznych.
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.