SPECJALIZACJE DERMATOLOGIA
 
Partner kategorii
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Iksekizumab – nowy lek biologiczny w terapii łuszczycy, doniesienia z 26 Kongresu Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii (Genewa 2017)
 
Leki biologiczne zrewolucjonizowały leczenie łuszczycy, a urzeczywistniając dotychczasowe marzenia o remisji zmian skórnych stały się nadzieją dla chorych. Lepsze poznanie patofizjologii łuszczycy.
W szczególności zrozumienie kluczowej roli interleukiny 17 (IL-17), wytyczyło nowe kierunki badań nad lekami biologicznymi, bardziej selektywnie oddziaływującymi na zaburzone w tej chorobie procesy immunologiczne. Efektem wieloletnich badań doświadczalnych i klinicznych ukierunkowanych na modulację szlaku IL-17 było stworzenie cząsteczki iksekizumabu.

Iksekizumab to rekombinowane, humanizowane przeciwciało monoklonalne, skierowane przeciwko IL-17A.

Na podstawie wieloośrodkowych badań klinicznych iksekizumab został zarejestrowany przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA), a także Europejską Agencję Leków (EMA jako lek w terapii dorosłych pacjentów z łuszczycą plackowatą o umiarkowanym i ciężkim nasileniu, wymagających leczenia systemowego.Od niedawna dostępny jest również w Polsce.

Istotne znaczenie IL-17 i skuteczność jej inhibitorów w terapii łuszczycy nie uszło uwadze dermatologów z całego świata. Na odbywającym się w tym roku w Genewie 26 Kongresie Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii (EADV) to właśnie iksekizumab stał się głównym tematem kilkunastu doniesień zjazdowych. W czasie toczących się sesji wykładowych i posterowych oraz paneli dyskusyjnych, szerokiej publiczności zostały przedstawione najnowsze wyniki badań klinicznych z użyciem innowacyjnego leku opartego o cząsteczkę neutralizującą działanie IL-17A.

Selektywny mechanizm działania iksekizumabu na IL-17A, zapewnia uzyskanie skuteczności przewyższającej nie tylko tradycyjne metody leczenia, ale nawet stosowane dotychczas leki biologiczne. W czasie Kongresu zaprezentowano wyniki potwierdzające jego wyższą skuteczność nad metotreksatem, estrami kwasu fumarowego oraz lekiem biologicznym – ustekinumabem [Reich i wsp.; Wasel i wsp.; Ghislain i wsp; Ryan i wsp.]. Na szczególną uwagę zasługuje informacja o tym, że wcześniejsza terapia biologiczna z zastosowaniem innych leków wpływającymi na IL-17, nie powoduje zmniejszenia efektywności iksekizumabu [Papp i wsp.]. Wykładowcy, którzy spotkali się w Genewie podkreślali również jego wysoką skuteczność w terapii łuszczycy plackowatej zlokalizowanej w miejscach, takich jak owłosiona skóra głowy, łuszczyca narządów płciowych i łuszczyca paznokci [Wasel i wsp.; Ghislain i wsp; Ryan i wsp.]. Biorąc pod uwagę fakt, że zlokalizowane w tych miejscach zmiany, choć zwykle zajmują niewielki obszar, bardzo często są oporne na leczenie i przyczyniają się do znacznego zmniejszenia jakości życia pacjentów, jest to informacja niezmiernie ważna.
W czasie Kongresu poza wspomnianymi powyżej różnymi aspektami skuteczności iksekizumabu, zwrócono również uwagę na utrzymywanie się dobrej odpowiedzi terapeutycznej przez cały okres leczenia, który w badaniu klinicznym trwał aż 5 lat. [Blauvelt i wsp.].

Uzyskanie bardzo dobrych efektów terapeutycznych i stworzenie możliwości utrzymania długotrwałej remisji, jest szczególnie ważne w przypadku przewlekłej choroby jaką jest łuszczyca.

Podczas sesji satelitarnej Medscape Education zaprezentowano bardzo istotne w procesie terapeutycznym holistyczne podejście do pacjenta z łuszczycą. To właśnie podczas tego spotkania wybitni europejscy badacze zwrócili uwagę na niezmiernie ważny problem chorób współistniejących łuszczycą, u podłoża których leży przewlekły stan zapalny, a w szczególności IL-17.

Już niedługo, w kolejnych publikacjach przedstawimy szczegółowe dane dotyczące skuteczności, szybkiego efektu terapeutycznego iksekizumabu oraz wpływu terapii na różne aspekty jakości życia i profil bezpieczeństwa leku.

Blauvelt A., Gordon K., Leonardi C., Zachariae C., Burge R., Ridenour T., McKean-Matthews M., Garces S., Cameron G. Efficacy, Health-Related Outcomes, and Safety of Ixekizumab for up to Five Years of Open-Label Treatment in a Phase 2 Study in Chronic Plaque Psoriasis. EADV Congress Geneva 2017. Abstract No 236.
Combe B., Nash P., Adams D., Kerr L., Moriarty S., Benichou O. Integrated efficacy and safety results from SPIRIT-P1 and SPIRIT-P2, two Phase 3 trials of ixekizumab for the treatment of psoriatic arthritis. EADV Congress Geneva 2017. Abstract No 509.
Reich K., Pinter A., Leutz A., Henneges C., Schneider E., Schacht A., Dossenbach M., Augustin M., Mrowietz U. A 24-week, randomized, open-label comparison of ixekizumab versus fumaric acid esters and methotrexate in patients with moderate-to-severe plaque psoriasis naïve to systemic therapy. EADV Congress Geneva 2017. Abstract No 531.
Wasel N., Wilhelm S., Henneges C., Dickson R., Augendre-Ferrante B., Lacour J. Comparison of ixekizumab and ustekinumab in the treatment of scalp psoriasis in patients with moderate-to-severe psoriasis: 24-week data from the IXORA-S trial. EADV Congress Geneva 2017. Abstract No 770.
Ghislain P., Conrad C., Dutronc Y., Henneges C., Vincent M., Ghys L., de Gruijter J., van de Kerkhof P. Comparison of ixekizumab and ustekinumab efficacy in the treatment of nail lesions of patients with moderate to severe plaque psoriasis: 24-week data of IXORA-S trial. EADV Congress Geneva 2017. Abstract No 1274.
Papp K., Blauvelt A., Sullivan J., Polzer P., Zhang L., Hong C. Efficacy of Ixekizumab in Patients Previously Treated with IL-17 Inhibitors. EADV Congress Geneva 2017. Abstract No 1334.
Ryan C., Menter A., Guenther L., Blauvelt A., Bissonnette R., Yang F., Potts Bleakman A. Efficacy and Safety of Ixekizumab in a Randomized, Double-Blinded, Placebo-Controlled, Phase 3b Clinical Trial in Patients with Moderate-to-Severe Genital Psoriasis. EADV Congress Geneva 2017. Abstract No 2413.
PP-IX-PL-0002


Iksekizumab (Taltz) - skrócona informacja o leku
Artykuł powstał dzięki współpracy naszej redakcji z firma Eli Lilly Polska
 
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe