Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Isawukonazol - nowy lek przeciwgrzybiczy

Źródło: Clin Infect Dis. 2015 Jul 15. pii: civ571. [Epub ahead of print] Isavuconazole: A New Broad-Spectrum Triazole Antifungal Agent. Miceli MH1, Kauffman CA2.
Autor: Andrzej Kordas |Data: 14.08.2015
 
 
Czy warto go stosować i u jakich pacjentów?
Na stronach Clinical Infectious Diseases opublikowano artykuł, który przybliża isawukonazol - nowy lek przeciwgrzybiczy o szerokim spektrum działania.

Isawukonazol ma wykazywać antygrzybiczą aktywność wobec drożdżaków, pleśni, and grzybów dimorficznych. Lek ten jest zaaprobowany do leczenia inwazyjnej aspergilozy oraz mukormykozy. Autorzy pracy zwracają uwagę, że isawukonazol może być dostępny jako roztwór wodny do podania dożylnego. Dodatkowo, lek ma się charakteryzować bardzo dobrą biodostępnością przy podaniu doustnym i przewidywalną farmakokinetyką u dorosłych.

W randomizowanym, podwójnie zaślepionym badaniu wykazano natomiast, że lek ten wykazuje niegorszą skuteczność niż worykonazol w leczeniu inwazyjnej aspergilozy. Natomiast w otwartej próbie oceniającej możliwości jego zastosowania u pacjentów z mukormykozą wykazano podobną skuteczność nowego leku jak amfoterycyny B oraz posakonazolu.

Isawukonazol ma być lekiem dobrze tolerowanym przez pacjentów - w badaniach udokumentowano jedynie kilka zdarzeń niepożądanych związanych z leczeniem. Warto zauważyć, że nowy lek ma wykazywać mniej interakcji z innymi lekami niż worykonazol. Wraz z większymi doświadczeniami klinicznymi będzie jednak rosła wiedza o możliwościach stosowania Isawuknozalu w leczeniu inwazyjnych zakażeń grzybiczych. Obecnie trwają prace nad dopuszczeniem leku Cresemba zawierającego isawukonazol do obrotu na terenie Unii Europejskiej.
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe