SPECJALIZACJE DERMATOLOGIA
 
Partner kategorii
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Ixekizumab skuteczny w łuszczycy narządów płciowych
 
Kategorie: Łuszczyca
Działy: Doniesienia naukowe
Tagi: Iksekizumab
Iksekizumab jest skutecznym lekiem na umiarkowaną i ciężką łuszczycę narządów płciowych poprawiającym stan skóry narządów płciowych i obniżającym świąd, co wpływa na aktywność seksualną pacjentów.
Łuszczyca narządów płciowych jest stanem zaburzającym aktywność seksualną i zdrowie pacjentów. Leczenie ixekizumabem skierowanym przeciwko interleukinie 17A, znacząco poprawia kondycję zdrowotną pacjentów.

Łuszczyca narządów płciowych dotyka aż 63% pacjentów z łuszczycą plackowatą, znacznie więcej niż ludzie zdają sobie sprawę i ma znaczący wpływ na jakość życia i zdrowie seksualne pacjentów. Swędzenie i pieczenie, to najczęstsze objawy występujące w tej dolegliwości.

W randomizowanym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym badaniu 3 fazy z placebo, oceniano wpływ ixekizumabu, monoklonalnego przeciwciała interleukiny 17A w ciągu 12 tygodni leczenia.Obszarami zainteresowania były wargi sromowe i krocze u kobiet oraz penis, moszna i krocze u mężczyzn.

W badaniu uczestniczyło 149 pacjentów z umiarkowaną lub ciężką łuszczycą narządów płciowych, którym podano do 80 mg iksukizumabu (po początkowej dawce 160 mg) lub placebo, co 2 tygodnie. Populacja badanych, to głównie mężczyźni (76%) ze średnim czasem trwania łuszczycy około 12 lat.


Po 12 tygodniach leczenia osiągnięto wyraźną poprawę skóry narządów płciowych u 73% pacjentów leczonych iksukizumabem w porównaniu do 8% grupy placebo ( P <.001). Klinicznie znacząca poprawa świądu narządów płciowych o odpowiednio 60% i 8% ( P <.001). Niewielki wpływ łuszczycy narządów płciowych na częstotliwość aktywności seksualnej odpowiednio 78% i 21% ( P <.001). Częstość występowania zdarzeń niepożądanych związanych z leczeniem w 12. tygodniu wynosiła 56,0% w grupie iksekizumabu i 44,6% w grupie placebo. Zdarzenia niepożądane obejmowały głównie łagodną lub umiarkowaną infekcję górnych dróg oddechowych, reakcje w miejscu wstrzyknięcia, ból głowy, ból jamy ustno-gardła i świąd. Najczęstszymi skutkami niepożądanymi były nasilenie objawów po aktywności seksualnej (80%), negatywny wpływ fizyczny na doświadczenie seksualne (80%), zmniejszona częstotliwość seksualna (80%), unikanie związków seksualnych (75%) i zmniejszone pożądanie seksualne ( 55%).
 
 
© 2017 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe