Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Izotretynoina wiąże się z problemami psychicznymi
Źródło: https://bit.ly/2YISPzg
Autor: Alicja Kostecka |Data: 15.07.2019
 
 
Osoby przyjmujące izotretynoinę w przypadku ciężkiego trądziku często doświadczają zdarzeń niepożądanych o podłożu psychicznym, zgodnie z danymi z systemu zgłaszania zdarzeń niepożądanych (FAERS) i programu iPLEDGE.
Kilka doniesień łączyło stosowanie izotretynoiny z depresją i samobójstwami, a jej związek z nieprawidłowościami płodowymi doprowadził do ustanowienia systemu zarządzania ryzykiem iPLEDGE, którego celem jest wyeliminowanie ryzyka narażenia płodu na izotretynoinę.

Zespół dr Mostaghimi wykorzystał dane FAERS i iPLEDGE do oceny psychiatrycznych zdarzeń niepożądanych zgłaszanych u pacjentów przyjmujących izotretynoinę od 1997 do 2017 roku. Odnotowano 17 829 psychiatrycznych zdarzeń niepożądanych z izotretynoiną jako główną przyczyną tych zdarzeń. Zaburzenia depresyjne stanowiły 42,3% wszystkich zgłoszeń zdarzeń niepożądanych, labilność emocjonalna - 16,6%, a zaburzenia lękowe - 13,5%. Odnotowano również 2 278 zgłoszeń myśli samobójczych, 602 doniesienia o próbach samobójczych i 368 zgłoszeń o samobójstwie.

Depresja i lęk występowały jednakowo między płciami, zaburzenia odżywiania były częstsze u kobiet, a zaburzenia koncentracji uwagi i nadpobudliwości częściej występowały u mężczyzn. Mężczyźni i kobiety byli w równym stopniu reprezentowani w doniesieniach o myślach samobójczych i próbach samobójczych, ale większość dokonanych samobójstw (78,8%) wystąpiła u mężczyzn.

Nieco ponad połowa psychiatrycznych zdarzeń niepożądanych (52,5%) wystąpiła u osób w wieku 10–19 lat, 30,6% wystąpiła u osób w wieku 20 lat, 11,5% wystąpiło u osób w wieku 30 lat, a 5,4% wśród tych mających 40 lat lub starszych. Grupa wiekowa od 10 do 19 lat również stanowiła 57,7% dokonanych samobójstw.
Wśród osób zapisanych do programu iPLEDGE, odsetek samobójstw na 100 000 pacjentów wynosił 8,4 w 2009 r. I 5,6 w 2010 r. i były niższe niż zgłoszone krajowe wskaźniki samobójstw w Stanach Zjednoczonych w tych latach (odpowiednio 11,8 i 12,1 dla populacji ogólnej, i 10,2 i 10,5 odpowiednio dla osób w wieku od 15 do 24 lat).

Lekarze przepisujący izotretynoinę powinni mieć świadomość, że pacjenci przyjmujący lek mogą mieć poważne problemy ze zdrowiem psychicznym.
 
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe