Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Jakość życia pacjentów chorych na pęcherzycę
Źródło: PD
Autor: Jacek Szczęsny |Data: 25.07.2013
 
 
Tagi: pęcherzyca
Ocena jakości życia pacjentów chorych na pęcherzycę (artykuł z 3. numeru „Przeglądu Dermatologicznego”) wypada negatywnie: pogorszenie jakości życia u badanych chorych zależało od obecności i nasilenia objawów podmiotowych oraz przedmiotowych.
W badaniu wzięło udział 22 chorych na pęcherzycę oraz 22 ochotników jako grupę odniesienia. Do oceny jakości życia użyto kwestionariusza ogólnego stanu zdrowia – SF-36, oraz dwóch kwestionariuszy specyficznych dla chorób dermatologicznych – SKINDEX-29 oraz DLQI.

W efekcie prowadzonych badań autorzy wykazali istotne obniżenie jakości życia ocenianej wskaźnikiem Total SF-36 u chorych na pęcherzycę w porównaniu z grupą odniesienia (54,13 vs 72,00, p = 0,01). Średnie wyniki uzyskane przez pacjentów w kwestionariuszu DLQI wynosiły 4 ±5,87 pkt, a w SKINDEX-29 56 ±23,44 pkt. Pogorszenie jakości życia zależało od obecności i nasilenia objawów podmiotowych oraz przedmiotowych u badanych chorych.

pełna treść artykułu:
Przegl Dermatol 2013, 100, 139–145
 
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe