DERMATOLOGIA
Łuszczyca
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Kalcypotriol i betametazon w leczeniu łuszczycy plackowatej u nastolatków

Źródło: 10.1111/jdv.16233 / Mikołaj Kamiński
Autor: Aleksandra Lang |Data: 07.04.2020
 
 
Zastosowanie miejscowe kalcypotriolu i betametazonu jest zaaprobowane do leczenia łuszczycy plackowatej u dorosłych Brakuje jednakże badań, które mogłyby rozszerzyć rejestrację na populację nastolatków. Główną obawą klinicystów jest wpływ leczenia na oś podwzgórzowo – przysadkowo – nadnerczową (PPN).
Na łamach Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology ukazały się wyniki badania klinicznego drugiej fazy oceniającego skuteczność opisywanej kombinacji leków u pacjentów w wieku od 12 do 16 lat.

Badanie miało charakter open-label. Piankę zawierającą kalcypotriol w stężeniu 50 mikrogramów na gram i betametazonu stężeniu 0,5 mg na gramów stosowano raz dziennie na zmiany łuszczycowe przez 4 tygodnie. Badacze ocenili częstość występowania działań niepożądanych terapii, wpływu leczenia na oś PPN, wydalanie wapnia z moczem, stosunek wapnia w moczu do kreatyniny oraz efekt kliniczny leczenia.

W badaniu wzięło w sumie udział 106 pacjentów. Działania niepożądane związane z leczeniem wystąpiły u 22 pacjentów (20,8%), jednak u 20 pacjentów efekty niepożądane miały charakter łagodny. Nie zaobserwowano istotnych zmian we wskaźnikach funkcji osi PPN, wydalaniu wapnia z moczem, stosunku wapnia w moczu do kreatyniny. Czterotygodniowe leczenie spowodowało zmniejszenie średniego wskaźnika PASI (ang. Psoriasis Area Severity Index) o 82%.

Zastosowanie kombinacji kalcypotriolu i betametazonu było dobrze tolerowane przez młodzież z łuszczycą plackowatą. W badaniu nie wykazano, aby leczenie istotnie zaburzało funkcjonowanie osi PPN czy metabolizmu wapnia.

AUROC – Area Under Receiving Operating Characteristic Curve (pl. pole powierzchni pod krzywą ROC), CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), HR – Hazard Ratio (pl. hazard względny), RR – Relative Risk (pl. ryzyko względne), OR – Odds Ratio (pl. iloraz szans)
 
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.