Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Kapilaroskopia fałdów paznokciowych w diagnostyce chorób ze spektrum twardziny

Redaktor: Arleta Czarnik |Data: 18.11.2021
 
 
Kapilaroskopia fałdów paznokciowych jest wykorzystywana w diagnostyce i ocenie aktywności SSc, a także chorób ze spektrum twardziny, zwłaszcza miopatii zapalnych. Długoterminowa ocena nieprawidłowości kapilaroskopowych może mieć znaczenie w podejmowaniu decyzji terapeutycznych i monitorowaniu pacjentów.
Kapilaroskopia paznokci jest nieinwazyjną metodą wizualizacji naczyń włosowatych paznokci pod mikroskopem stereoskopowym lub wideokapilaroskopem. Badanie służy do diagnostyki różnicowej objawu Raynauda oraz zaburzeń mikrokrążenia we wtórnym zjawisku Raynauda związanym z układowymi chorobami tkanki łącznej. Kapilaroskopia fałdów paznokciowych jest przydatna w diagnostyce twardziny układowej (SSc), a także w diagnostyce i monitorowaniu chorób ze spektrum twardziny skóry, w tym zapalenia skórno-mięśniowego (DM), zapalenia wielomięśniowego (PM), mieszanej choroby tkanki łącznej (MCTD) i niezróżnicowanej choroby tkanki łącznej (UCTD).

Kapilaroskopia jest szczególnie ważna we wczesnej diagnostyce twardziny układowej (SSc). Wykonuje się ją w celu oceny aktywności choroby i stopnia zajęcia narządów wewnętrznych oraz monitorowania i oceny skuteczności zastosowanej terapii. W SSc badanie kapilaroskopowe wykazuje charakterystyczne zaburzenie mikrokrążenia zwane mikroangiopatią, typowe dla „wzoru twardziny”. Termin mikroangiopatia obejmuje następujące zmiany patologiczne: rozszerzone pętle włośniczkowe prowadzące do powstania megakapilar, zmniejszoną liczbę naczyń, obszary awaskularyzacji oraz obecność rozgałęzionych pętli i mikrokrwotoków.

Kapilaroskopia fałdów paznokciowych jest wykorzystywana w diagnostyce i ocenie aktywności SSc, a także chorób ze spektrum twardziny, zwłaszcza miopatii zapalnych. Długoterminowa ocena nieprawidłowości kapilaroskopowych może mieć znaczenie przy podejmowaniu decyzji terapeutycznych i w monitorowaniu pacjentów z chorobami ze spektrum twardziny.

Pełna treść artykułu: Ewa Wielosz. The usefulness of nailfold capillaroscopy in “scleroderma-spectrum” disorders. Reumatologia 2021; 59 (5): 273-275.
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.