Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Kardiodermatologia w gabinecie lekarza praktyka
Autor: Alicja Kostecka |Data: 03.04.2019
 
 
Choroby układu sercowo-naczyniowego stanowią główną przyczynę hospitalizacji i zgonów na świecie. W 2013 roku liczbę zgonów z powodu chorób układu krążenia oszacowano na ponad 17 milionów, co stanowiło 31,5% ogółu zgonów na świecie, dwukrotnie przewyższając liczbę zgonów z powodu chorób nowotworowych. W artykule przeanalizowano związek wybranych chorób dermatologicznych ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych. Ponadto przedstawiono ważne z praktycznego punktu widzenia skórne objawy chorób układu krążenia oraz dylematy terapeutyczne w przypadku współistnienia chorób kardiologicznych i dermatologicznych.
Do klasycznych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych należą: wiek, płeć, czynniki genetyczne, nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu i hipercholesterolemia. Coraz więcej uwagi poświęca się jednak nowym czynnikom, do których zalicza się: obturacyjny bezdech senny, depresję, zanieczyszczenie powietrza, infekcje oraz przewlekłe choroby zapalne. W ostatnich latach również niektóre schorzenia dermatologiczne wymieniane są jako potencjalne czynniki ryzyka rozwoju chorób układu krążenia.

W artykule przeanalizowano związek wybranych chorób dermatologicznych ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych. Ponadto przedstawiono ważne z praktycznego punktu widzenia skórne objawy chorób układu krążenia oraz dylematy terapeutyczne w przypadku współistnienia chorób kardiologicznych i dermatologicznych.

Poniżej lin do artykułu:www.termedia.pl/dermatologia/Kardiodermatologia-w-gabinecie-lekarza-praktyka,33650.html
 
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe