SPECJALIZACJE DERMATOLOGIA
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Kombinacja dwóch leków w leczeniu czerniaka zatwierdzona przez FDA
Autor: Alicja Kostecka |Data: 02.07.2018
 
 
FDA zatwierdziła kombinację dwóch leków: encorafenib i binimetinib do leczenia pacjentów z nieoperacyjnym czerniakiem z przerzutami, którzy mają mutację genów BRAF V600E lub V600K.
Oba leki stosuje się w terapii celowanej na późnym etapie leczenia. Encorafenib jest inhibitorem BRAF, a binimetinib jest inhibitorem MEK. Zatwierdzenie odbyło się na podstawie randomizowanego, kontrolowanego, wieloośrodkowego badania 577 pacjentów z zaawansowanym czerniakiem, znany jako COLUMBUS (część 1). Pacjentów losowo przypisano (1: 1: 1), aby otrzymywali binimetinib i encorafenib lub encorafenib lub vemurafenib. Leki przyjmowano codziennie i stosowano aż do progresji.

Mediana czasu przeżycia bez progresji (PFS) wynosiła 14,9 miesięcy u pacjentów przyjmujących binimetinib i encorafenib oraz 7,3 miesięcy dla vemurafenib w monoterapii . Wyniki opublikowano w Lancet Oncology.
Kombinacja tych dwóch leków daje bezprecedensowe efekty w terapii celowanej czerniaka. Leczenie z zastosowaniem kombinacji encorafenib i binimetinib zmniejsza ryzyko zgonu w porównaniu z leczeniem vemurafenib (- P <0,001 HR 0,61 0,79 95% CI, 12:47).

Najczęstszym działaniem niepożądanym w encorafenib i binimetinib były zwiększone poziomy γ-glutamylotransferazy (9%), aktywności fosfokinazy kreatyny (7%) i nadciśnienie (6%). W grupie encorafenib wystepował mięśni (10%) oraz ból stawów (9%), a w grupie vemurafenib - bóle stawów (6%). Leczenie przerwano z powodu działań niepożądanych u 5% pacjentów otrzymujących kombinację leków. Najczęstszą przyczyną przerwania leczenia był krwotok i ból głowy.

FDA zatwierdziła także diagnostyczny test THxID BRAF (bioMerieux) dla tego leczenia. Zalecane dawki leków wynoszą: binimetinib 45 mg doustnie, encorafenib dwa razy dziennie, 450 mg doustnie raz na dobę. W badaniu zastosowano dawki vemurafenibu - 960 mg dwa razy dziennie.
 
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe