Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Lokalizacja zmian chorobowych determinuje jakość życia pacjentów z AZS

Udostępnij:
Atopowe zapalenie skóry niesie za sobą liczne konsekwencje dla zdrowia psychicznego, wydajności pracy i jakości życia, a gdy dotyka odkryte obszary ciała to negatywny wydźwięk jest dodatkowo potęgowany. Przekonuje o tym najnowsza publikacja z „Journal of the American Academy of Dermatology and Venereology”.
Zarówno same objawy choroby, jak i wiele zaleceń terapeutycznych (niekiedy złożonych i długofalowych) często wywierają istotny wpływ na jakość życia pacjenta; dodatkowo pogorszenie jakości życia może również dotykać opiekunów, partnerów i bliskich członków rodziny osób cierpiących z powodu atopowego zapalenia skóry. Siłę powyższych zależności najlepiej obrazują dane literaturowe – wykazano, że wpływ AZS na dzieci jest porównywalny z innymi chorobami przewlekłymi, takimi jak mózgowe porażenie dziecięce, padaczka i mukowiscydoza. Owa uciążliwość jest jak na razie słabo scharakteryzowana w zależności od obszaru skóry dotkniętego zmianami chorobowymi, co uległo zmianie dzięki wieloośrodkowemu zespołowi badaczy ze Stanów Zjednoczonych.

Korzystając z danych zawartych w rejestrze TARGET-DERM AD, oceniono 541 pacjentów z umiarkowaną do ciężkiej postacią atopowego zapalenia skóry; celem było określenie częstości występowania i wpływu na jakość życia związaną ze zdrowiem (HRQoL) zmian w obrębie głowy, twarzy, szyi i dłoni. Posłużono się zwalidowanymi skalami, takimi jak Patient Oriented SCORing Atopic Dermatitis, POEM (Patient Oriented Eczema Measure) oraz cDLQI (children Dermatology Life Quality Index).

Spośród uczestników aż 453 zgłosiło obecność zmian chorobowych co najmniej w jednej z wymienionych lokalizacji. Wykazano, że w tej podgrupie pacjentów istotnie częściej występuje ciężka postać choroby (28,5 proc. w porównaniu z 16,3 proc.), a dodatkowo większa mediana powierzchni ciała dotkniętej chorobą (15 proc. versus 10 proc.). Jakość życia (w cDLQI oraz POEM) okazała się mniej więcej dwukrotnie gorsza w porównaniu z osobami bez zmian w wymienionych lokalizacjach.

Widać wyraźnie, że omawiana subpopulacja pacjentów z AZS charakteryzuje się znacznie gorszą jakością życia i cięższą postacią choroby. Jak podkreślają autorzy, konieczna jest szczegółowa ocena konkretnych obszarów dotkniętych chorobą, tak by zmaksymalizować skuteczność leczenia.

Opracowanie: lek. Damian Matusiak
 
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.