SPECJALIZACJE DERMATOLOGIA
 
Partner kategorii
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Łuszczyca a łuszczycowe zapalenie stawów
 
Kategorie: Łuszczyca
Działy: Aktualności
Uraz w łuszczycy skóry predysponuje do wystąpienia łuszczycowego zapalenie stawów.
Objaw Köbnera polegający na tworzeniu się zmian skórnych w miejscu powierzchownego urazu, zadrapania jest charakterystyczny dla łuszczycy skóry (ŁS). Istnieje również pojęcie „ głębokiego objawu Köbnera”, kiedy to uraz stawu jest czynnikiem wywołującym łuszczycowe zapalenie stawu (ŁZS).

U około 1/3 chorych z łuszczycą skórną występują objawy stawowe definiowane jako ŁZS. Zwykle zajęcie stawów ma miejsce po kilku latach skórnych objawów łuszczycy, choć u około 14-21% chorych zapalenie stawów manifestuje się zanim pojawią się zmiany skórne. Uważa się, iż u chorych z łuszczycą skóry różne czynniki środowiskowe mogą przyczynić się do wystąpienia objawów zapalenia stawów, wśród nich najczęściej wymienia się infekcje, nawracające owrzodzenia, otyłość i urazy wymagające medycznej interwencji.

Na podstawie analizy danych pochodzących z rejestrów brytyjskich wyłoniono grupę pacjentów z rozpoznaniem łuszczycy skóry i przebytym urazem fizycznym (n=15 416) oraz odpowiednio dobraną grupę kontrolną (n=55230). W czasie obserwacji (mediana 5,7 lat) u 1010 pacjentów rozpoznano ŁZS. Na podstawie obliczeń statystycznych, po uwzględnieniu innych potencjalnych czynników zakłócających u chorych z ŁS po urazie fizycznym stwierdzono istotnie wyższe ryzyko zachorowania na ŁZS (HR 1.32). Następnie przeprowadzono dalsze analizy dzieląc urazy ze względu na uszkodzoną strukturę: stawy, kości, nerwy i skóra. Okazało się, że urazy stawów i kości predysponują do zachorowanie na ŁZS, natomiast takiej zależności nie udowodniono dla urazów skóry i nerwów.

Wyniki przedstawionego badania wspierają tezę o istnieniu „głębokiego objawu Köbnera”.
Autorzy przeprowadzili również podobną analizę statystyczną dla chorych z rozpoznaniem RZS, w której nie zaobserwowano związku urazu z zachorowaniem na zapalenie stawów, co dodatkowo wskazuje na odrębny mechanizm patogenetyczny w ŁZS.

Autorzy badania podkreślają, iż zdefiniowanie czynników wpływających na zachorowanie na ŁZS u chorych z ŁS, daje możliwość ich ewentualnego modyfikowania lub wdrożenia leczenia na wczesnym etapie choroby, co przekłada się na lepsze wyniki terapii.
 
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe