Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Łuszczyca krostkowa istotnie obniża jakość życia

Udostępnij:
W przypadku chorób przewlekłych bardzo istotnym elementem postępowania z pacjentem są wysiłki zmierzające ku zapewnieniu odpowiedniej, możliwie najwyższej jakości życia. A ta bywa bardzo upośledzona, o czym przekonuje najnowsza publikacja z prestiżowego „Journal of The European Academy of Dermatology and Venereology”.
Uogólniona łuszczyca krostkowa to rzadka, przewlekła i ciężka choroba zapalna skóry charakteryzująca się nagłym pojawieniem jałowych krost, któremu często towarzyszy ogólnoustrojowy stan zapalny.

Nieleczone zaostrzenia tej postaci choroby mogą zagrażać życiu ze względu na potencjalne poważne powikłania, takie jak sepsa i niewydolność układu krążenia. Możliwie najpełniejsza kontrola choroby oraz zapobieganie i leczenie zaostrzeń to dwa z trzech ważnych elementów postępowania; tym ostatnim, wcale nie mniej ważnym, jest zapewnienie pacjentom odpowiedniej jakości życia. Z tego powodu międzynarodowy zespół naukowców, przeprowadzając metaanalizę, określił, jaka jest skala upośledzenia funkcjonowania u chorych z uogólnioną łuszczycą krostkową.

Korzystając z medycznych baz danych (Embase, MEDLINE i Cochrane Library), przeprowadzono selekcję materiału dowodowego z lat 2002–2022, wskutek której do metaanalizy włączono 20 badań – wśród nich 7 dotyczyło także łuszczycy plackowatej. Najczęstszą skalą stosowaną w niemal wszystkich badaniach, a odnoszącą się do jakości życia, była DLQI (skala od 0 do 30 punktów; 0–1 jakość normalna, 2–5 nieznacznie obniżona, 6–10 umiarkowanie obniżona, 11–20 mocno obniżona i 20–30 bardzo mocno obniżona).

Średnie wyniki DLQI wahały się od 5,7 do 15,8 w różnych badaniach (przy dużych odchyleniach standardowych), co wskazuje na umiarkowany lub bardzo duży wpływ na jakość życia związaną ze zdrowiem; szeroki zakres wyników i duże odchylenia standardowe wyjaśniono małą liczebnością populacji (poniżej 12 osób dla wszystkich badań z wyjątkiem dwóch). Podobne zakresy i duże odchylenia standardowe zaobserwowano także dla innych skal, takich jak np. EQ-5D, SF-36, w ramach poszczególnych badań.

Wykazano także, że osoby z łuszczycą krostkową uogólnioną podawały istotnie większy wpływ choroby na jakość życia w porównaniu z osobami z łuszczycą plackowatą, w tym większe nasilenie świądu, bólu i zmęczenia.

Minusem jest niska liczebność objętej metaanalizą populacji, a plusem wykazanie jakże istotnego wpływu łuszczycy krostkowej na jakość życia, co skłania to do zwrócenia większej uwagi na ten aspekt leczenia.

Opracowanie: lek. Damian Matusiak
 
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.