DERMATOLOGIA
Łuszczyca
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Łuszczyca zwiększa ryzyko wystąpienia stenozy aortalnej

Udostępnij:
Coraz częściej dyskutowany jest problem związku łuszczycy z podwyższonym ryzykiem rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego. Jedną z możliwych hipotez tłumaczących powyższy związek jest wspólna etiologia zapalna łuszczycy oraz miażdżycy. Komponenta zapalna odgrywa również istotną rolę w patogenezie zwężenia zastawki aortalnej.
Usman Khalid i wsp. zaprojektowali badanie mające na celu ocenę czy pacjenci z łuszczycą mają wyższe ryzyko rozwoju stenozy aortalnej, w porównaniu z populacją ogólną. Wyniki badania opublikowano na łamach European Heart Journal.

Analizie poddano dane 5 107 624 pacjentów, spośród czego łuszczycę łagodną stwierdzono u 58 747 osób natomiast łuszczycę ciężką u 11 918 pacjentów. Współczynnik zachorowalności na zwężenie zastawki aortalnej wyniósł ogółem 8.09 / 10 000 osobo – lat, 16.07 / 10 000 osobo – lat oraz 20.08 / 10 000 osobo – lat odpowiednio w grupie kontrolnej (n = 48 539; średni okres obserwacji 12.3 lat), wśród pacjentów z łagodną postacią łuszczycy (n = 509; średni czas obserwacji 6.2 lat) oraz wśród pacjentów z ciężką postacią łuszczycy (n = 99; średni okres obserwacji 5.4 lat).

Przeprowadzona analiza statystyczna wykazała, iż zarówno łagodna postać łuszczycy (IRR 1.22; 95% CI 1.12 – 1.33) jak i ciężka postać tej choroby (IRR 1.61; CI 1.32 – 1.96) wiążą się z istotnie podwyższonym ryzykiem rozwoju stenozy aortalnej.

Podsumowując, wykazano iż łuszczyca wiąże się z wyższym ryzykiem rozwoju zwężenia zastawki aortalnej, przy czym ryzyko to jest wyższe u pacjentów dotkniętych ciężką postacią łuszczycy.
 
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.