Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Nowe systemy klasyfikacji zespołu stopy cukrzycowej

Udostępnij:
Leczenie zespołu stopy cukrzycowej to częste, bardzo groźne i niezwykle trudne do leczenia powikłanie cukrzycy; w celu optymalizacji postępowania Międzynarodowa Grupa Robocza ds. Stopy Cukrzycowej (International Working Group on the Diabetic Foot – IWGDF) zaktualizowała wytyczne.
Standaryzacja postępowania i tym samym możliwie najskuteczniejsze leczenie zespołu stopy cukrzycowej wydają się niezwykle istotne z punktu widzenia ponurych danych; na cukrzycę choruje ponad 550 milionów ludzi na całym świecie, u 34 proc. z nich wystąpi owrzodzenie stopy. Około 20 proc. z tych osób zostanie poddanych amputacji, a główną przyczyną jest infekcja, która dotyka 50 proc. chorych. Aż 20 proc. pacjentów wymaga hospitalizacji, a 15–20 proc. poddawanych jest amputacji.

Powikłanie wiąże się z wysokim wskaźnikiem śmiertelności w ciągu 5 lat, wynoszącej 30 proc. Wskaźnik ten jest na poziomie powyżej 70 proc. w przypadku konieczności amputacji powyżej stopy i jest gorszy niż w przypadku wszystkich nowotworów z wyjątkiem tych najbardziej agresywnych. Bezpośrednie koszty leczenia zespołu stopy cukrzycowej w samych Stanach Zjednoczonych szacuje się na 9–13 miliardów dolarów (!) rocznie.

Z tego powodu IWGDF, multidyscyplinarny zespół międzynarodowych ekspertów, zaktualizował niedawno swoje wytyczne. W ramach systematycznego przeglądu stanowiącego podstawę wytycznych zidentyfikowano 149 kwalifikujących się badań, w których oceniano 28 różnych systemów. Doprowadziło to do opracowania siedmiu kluczowych zaleceń, które dotyczą kwestii klinicznych i uwzględniają istnienie różnych warunków.

Jedną z istotnych aktualizacji jest zalecenie stosowania systemu oceny SINBAD (site, ischemia, neuropathy, bacterial infection, area, depth) – jest to akronim oznaczający miejsce, niedokrwienie, neuropatię, infekcję bakteryjną, powierzchnię i głębokość – jako priorytetowego systemu klasyfikacji ran.

Do wytycznych wprowadzono także inny system klasyfikacji, WIfI (Wound, Ischemia, foot Infection), który ma kluczowe znaczenie w ocenie perfuzji i prawdopodobnych korzyści z rewaskularyzacji; oceniając stopień niedokrwienia i zakażenia rany, można łatwiej podjąć świadomą decyzję o konieczności interwencji naczyniowej, co może znacząco wpłynąć na rokowanie pacjenta. Stwierdzono, że pozwala to w dużym stopniu przewidzieć wygojenie, amputację i śmiertelność.

Wytyczne podkreślają również potrzebę specjalnego przeszkolenia, umiejętności i doświadczenia, aby zapewnić dokładność zalecanych systemów charakteryzowania owrzodzeń.

Opracowanie: lek. Damian Matusiak
 
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.