SPECJALIZACJE DERMATOLOGIA
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner kategorii
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Nowy lek bardziej skuteczny niż dotychaczasowe preparaty?
Źródło: Kenneth B. Gordon, Kristina Callis Duffin, Robert Bissonnette, Jörg C. Prinz, Yasmine Wasfi, Shu Li, Yaung-Kaung Shen, Philippe Szapary, Bruce Randazzo, Kristian Reich. A Phase 2 Trial of Guselkumab versus Adalimumab for Plaque Psoriasis. New England Jour
Autor: Andrzej Kordas |Data: 05.08.2015
 
 
Guselkumab ma być nową nadzieją dla pacjentów z łuszczycą.
W badaniach klinicznych II fazy wykazano, że guselkumab, ma wyższą skuteczność w leczeniu łuszczycy niż dotychczas stosowane standardowe metody leczenia. Wyniki badania prowadzonego przez zespół z Northwestern Medicine zostały opublikowane w New England Journal of Medicine. W pracy tej guselkumab był porównywany z adalimumabem. Opisywana praca była wieloośrodkową próbą kliniczną fazy II, w której uczestniczyło łącznie 293 dorosłych pacjentów z łuszczycą o umiarkowanym i dużym nasileniu dolegliwości. Chorzy w randomizowany sposób byli przypisywani do grup otrzymujących badany lek (w różnych dawkach), adalimumab lub placebo. Czas badania wynosił 52 tygodnie a skuteczność leczenia sprawdzano w 16. i 40. tygodniu. Do oceny tej wykorzystywano skalę PGA (Physician's Global Assesment) od 0 do 5. W grupie otrzymującej guselkumab znacząco więcej osób otrzymywało ocenę 0 (bez zmian skórnych) lub 1 (minimalne zmiany) w porównaniu do pozostałych grup. W 40. tygodniu ocenę 0 lub 1 otrzymało nawet 81% osób przyjmujących guselkumab (w zależności od dawki leku od 71% do 81%) w porównaniu do 49% pacjentów leczonych adalimumabem. W pierwszym okresie badania wśród osób leczonych guselkumabem częściej występowały infekcje niż w pozostałych grupach (20% vs 12% w grupie adalimumabu i 14% przy placebo).

Guselkumab jest przeciwciałem monoklonalnym, działającym poprzez blokowanie interleukiny 23, która jest zaangażowana w procesy patogenetyczne odpowiedzialne za rozwój łuszczycy.
 
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe