Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner Serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Ograniczenie nadużywania antybiotyków w przypadku alergii

Źródło: Medscape
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 08.09.2021
 
 
Zalecenia Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI) mają na celu ukrócenie nadmiernego stosowania antybiotyków w terapii alergii.
Najważniejszy fragment dotyczy ograniczenia antybiotykoterapii stosowanej u kobiet w ciąży i u najmłodszych we wczesnym dzieciństwie w celu zmniejszenia epidemii alergii u dzieci oraz ograniczenia antybiotykoterapii w zaostrzeniach i przewlekłym leczeniu chorób alergicznych, zwłaszcza astmy i atopowego zapalenia skóry.

Zalecenia opublikowano w czasopiśmie „Allergy”. Autorzy zauważają, że w kilku badaniach wykazano, że stosowanie antybiotyków w dzieciństwie i u kobiet w ciąży wiąże się z zaburzeniami mikrobiomu jelitowego i oddechowego, co z kolei prowadzi do dysbiozy i zwiększonego ryzyka zachorowania na choroby alergiczne.

Ponadto pacjenci z chorobami alergicznymi, takimi jak astma, mają częściej przepisywane antybiotyki po zdiagnozowaniu infekcji, w porównaniu z populacją ogólną, pomimo braku wyraźnych korzyści klinicznych. – W rzeczywistości nie ma jasnych danych potwierdzających korzyść z przepisywania antybiotyków w przypadku ostrych zaostrzeń, brakuje też kryteriów klinicznych i/lub laboratoryjnych – stwierdzono w zaleceniach.

Pomimo braku pozytywnych danych antybiotyki są często przepisywane na zaostrzenia wraz z doustnymi glikokortykosteroidami. Stwierdzono, że niektórzy pacjenci mogą odnieść korzyści z antybiotyków, ale potrzebne są dalsze badania, aby ustalić, których z nich to dotyczy. Rozpoczęto badanie, które obejmuje pacjentów z zaostrzeniami astmy, aby znaleźć biomarkery pozwalające przewidzieć jego rodzaj lub pochodzenie, wszystko to w celu spersonalizowania leczenia.

Rekomendacje mają globalne znaczenie i zasięg, jednak dotyczą szczególnie krajów spoza Europy Północnej. To tam stosowanie antybiotyków jest szczególnie duże, co prowadzi do wysokich wskaźników oporności na antybiotyki, a także zwiększa ryzyko rozwoju chorób alergicznych, gdy są one przepisywane w okresie niemowlęcym. W Stanach Zjednoczonych aż 1 na 6 dzieci otrzymuje niepotrzebne antybiotyki przepisane na zaostrzenie astmy. Nadmierne leczenie dorosłych z zaostrzeniami jest również powszechne i dotyczy od 40 proc. do 50 proc. pacjentów.

Specjaliści tłumaczą, że najłatwiej jest przepisać antybiotyki pacjentowi z astmą, który ma nawrót choroby, lub pacjentowi z atopowym zapaleniem skóry, zanim zajmiemy się mechanizmem leżącym u podstaw problemu zdrowotnego. Zwrócono uwagę na fakt, że jedna trzecia wszystkich urodzeń w USA odbywa się przez cięcie cesarskie i jest to dwukrotnie więcej niż w zaleceniach Światowej Organizacji Zdrowia. A przecież ominięcie kanału rodnego zmienia rodzaj mikroflory. Drugim problemem jest możliwość nadużywania antybiotyków podczas zabiegu chirurgicznego.

Autorzy zaleceń podsumowują, że antybiotyki należy przepisywać ostrożnie i zgodnie z aktualnymi zaleceniami, aby korzystać z najwęższego dostępnego spektrum. Przyszłe badania powinny pomóc określić, którzy pacjenci mogą odnieść największe korzyści z antybiotykoterapii.
 
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.