Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Pacjenci z czerniakiem po skutecznej immunoterapii nadal w grupie podwyższonego ryzyka

Źródło: Medscape
Autor: Justyna Daniliszyn |Data: 30.09.2020
 
 
NEW YORK (Reuters Health) - pacjenci z powodzeniem leczeni z powodu przerzutowego czerniaka za pomocą inhibitorów immunologicznego punktu kontrolnego pozostają w grupie zwiększonego ryzyka rozwoju pierwotnego czerniaka skóry.
Dr Michael A. Marchetti z Memorial Sloan Kettering Cancer Center w Nowym Jorku wraz ze współpracownikami przeanalizował dane ponad 2200 pacjentów leczonych w ich placówce w latach 2003–2019. Pacjenci otrzymywali ipilimumab, niwolumab i / lub pembrolizumab. Średni wiek na początku terapii wynosił 62,5 lat, dwie trzecie stanowili mężczyźni.

Średnio po nieco ponad roku od rozpoczęcia leczenia u 42 pacjentów zaobserwowano łącznie 48 nowych czerniaków skóry. Chociaż nie było różnic w wieku, płci, rasie i pochodzeniu etnicznym u tych pacjentów w porównaniu z innymi, byli oni znacznie bardziej narażeni na czerniaka w wywiadzie rodzinnym (23,8% vs 16,3%). W sumie 62,5% nowych czerniaków rozpoznano po zakończeniu immunoterapii, a 40,5% rozpoznano w badaniu przesiewowym. Częstość występowania nowego czerniaka wynosiła 1103 na 100 000 przypadków, a odsetek zapadalności wynosił 1,9%. Po pięciu latach ryzyko wystąpienia nowego pierwotnego czerniaka skóry w zależności od przyczyny wyniosło 4,9%.
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe