Specjalizacje, Kategorie, Działy

Polskie doświadczenia z terapią upadacytynibem w AZS (RWE)

Wyślij:
Udostępnij:
Autor: Bartosz Aleksandrowicz
|
Zapraszamy do zapoznania się z opisami przypadków pacjentów z atopowym zapaleniem skóry leczonych upadacytynibem (selektywny inhibitor JAK1) przez polskich dermatologów.
Od 1 listopada 2022 r. terapia upadacytynibem (UPA) w leczeniu atopowego zapalenia skóry (AZS) jest dostępna w Polsce w ramach programu lekowego B.1242 dla pacjentów od 12. roku życia. Upadacytynib (selektywny inhibitor JAK1) został zarejestrowany przez Europejską Agencję Leków w leczeniu AZS w sierpniu 2021 r. i już po nieco ponad roku polscy dermatolodzy i alergolodzy mają możliwość stosowania tej innowacyjnej terapii.

Na stronie AZScience mają państwo teraz do dyspozycji opisy przypadków pacjentów z AZS leczonych upadacytynibem przez polskich klinicystów. W każdym studium przypadku są dotychczasowa historia leczenia pacjenta, stan pacjenta przed włączeniem terapii upadacytynibem, zmiana parametrów pacjenta podczas terapii UPA oraz podsumowanie dotychczasowego leczenia. Wraz ze zwiększającą się liczbą doświadczeń polskich dermatologów i alergologów będzie również rosła liczba przypadków dostępnych dla państwa na portalu edukacyjnym AZScience.

W bezpośrednim porównaniu z terapią dupilumabem w badaniu HEADS UP, upadacytynib w dawce 30 mg (doustnie, 1x dziennie) w 16. tygodniu wykazał wyższość (superiority) nad terapią dupilumabem w dawce 300 mg (iniekcyjnie, co drugi tydzień), m.in. w zakresie takich punktów końcowych jak odsetek pacjentów z odpowiedzią EASI 75 (UPA vs DUPI, 71 proc. vs 61 proc.), EASI 90 (UPA vs DUPI, 61 proc. vs 39 proc.), czy EASI 100 (UPA vs DUPI, 28 proc. vs 8 proc.)1. Ponadto, w 1. tygodniu badania HEADS UP złagodzenie świądu obserwowano 3 razy częściej u pacjentów leczonych upadacytynibem w porównaniu z pacjentami leczonymi dupilumabem (31 proc. vs 9 proc.)1. W badaniach długoterminowych (52 tygodnie) upadacytynib wykazał utrzymanie swojej skuteczności i jednocześnie zgodny z wcześniejszymi obserwacjami profil bezpieczeństwa2.

PRZEJDŹ DO AZScience


JAKa-PL-00009-MC

Referencje:
1. Blauvelt A, et al. Efficacy and Safety of Upadacitinib vs Dupilumab in Adults With Moderate-to-Severe Atopic Dermatitis: A Randomized Clinical Trial. JAMA Dermatol 2021;157:1047–55;
2. Simpson EL, et al. Efficacy and Safety of Upadacitinib in Patients With Moderate to Severe Atopic Dermatitis Analysis of Follow-up Data From the Measure Up 1 and Measure Up 2 Randomized Clinical Trials. JAMA Dermatol 2022:158;404–13.
 
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.