Specjalizacje, Kategorie, Działy

Profesor Wojciech Silny nie żyje

Udostępnij:
Kategorie: Inne
Działy: Z życia środowiska Aktualności
W dniu 29 września br. zmarł nagle profesor Wojciech Silny, wybitny dermatolog i alergolog. Związany z naszym wydawnictwem niemal od początku jego istnienia, redaktor naczelny „Postępów Dermatologii i Alergologii”.
Profesor przez wiele lat kierował Katedrą i Kliniką Dermatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Był wychowawcą wielu pokoleń lekarzy oraz specjalistów dermatologów i alergologów. Człowiek z pasją. Nie tylko naukowiec, ale także doświadczony lekarz-praktyk o bardzo dużym doświadczeniu klinicznym (ordynator oddziałów dermatologicznych z ponad 30-letnim stażem).

To autor lub współautor ponad 400 publikacji krajowych i zagranicznych o tematyce dermatologicznej i alergologicznej. Wiele jego prac wyznaczało nowe standardy w polskiej dermatologii. Był współtwórcą Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, a od 2000 roku przewodniczącym Sekcji Alergologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (ostatnio Honorowy Przewodniczący).

Przyjaciel Termedii. Był założycielem i redaktorem naczelnym „Postępów Dermatologii i Alergologii”. Dzięki niemu pismo osiągnęło pozycje prestiżowego periodyku o zasięgu krajowym i zagranicznym. Także jego zasługą jest stale rosnący impact factor periodyku (obecnie wynosi 0.845).

Cześć Jego Pamięci!
 
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.