DERMATOLOGIA
Rak skóry
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Rak podstawnokomórkowy na podłożu olbrzymiego włókniaka twardego

Wyślij:
Udostępnij:
Autor: Alicja Kostecka
|
Źródło: PD/AK
Przegląd piśmiennictwa oraz prezentowany przypadek pokazują, że ryzyko transformacji nowotworowej na podłożu włókniaka twardego jest niewielkie. Wydaje się, że złośliwość biologiczna raka podstawnokomórkowego skóry powstałego na podłożu włókniaka twardego jest porównywalna z nowotworami powstającymi w obrębie skóry niezmienionej.
Włókniak twardy w większości przypadków związany jest z występowaniem hiperplazji naskórkowej, jednak rzeczywistą koincydencję z BCC opisano w niewielu przypadkach. Jedna z hipotez sugeruje, że zmiany w naskórku są efektem parakrynnej stymulacji wzrostu przez komórki leżącego poniżej guza fibrohistiocytarnego. Inni badacze wskazują, że może to być efekt przemieszczania przydatków z następującą regresją struktur przydatkowych dociskanych do położonego powyżej naskórka przez wzrost guza fibrohistiocytarnego w skórze lub obecność guza kolizyjnego.

Na podstawie przedstawionego przypadku i doniesień z piśmiennictwa można uznać, że ryzyko złośliwej transformacji w objętym wzmożoną odczynową proliferacją naskórku pokrywającym DF jest bardzo niskie. Złośliwość biologiczna tego typu BCC jest prawdopodobnie taka sama jak klasycznego BCC.

Poniżej opis przypadku: www.termedia.pl/Rak-podstawnokomorkowy-powstaly-na-podlozu-olbrzymiego-wlokniaka-twardego,56,33311,1,0.html
 
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.