DERMATOLOGIA
Łuszczyca
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Rizankizumab zatwierdzony w Europie

Źródło: Medscape
Autor: Alicja Kostecka |Data: 08.05.2019
 
 
Komisja Europejska zatwierdziła risankizumab w leczeniu łuszczycy plackowatej od umiarkowanej do ciężkiej u dorosłych. Zatwierdzenie nastąpiło dwa miesiące po tym, jak Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi Europejskiej Agencji Leków wydał pozytywne rekomendacje.
Rizankizumab jest humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko interleukinie-23. Podaje się go w dwóch wstrzyknięciach podskórnych po 75 mg,co 12 tygodni po dwóch dawkach inicjujących w tygodniu 0 i tygodniu 4.

Zatwierdzenie oparto na wynikach czterech badań fazy 3, w których uczestniczyło ponad 2000 pacjentów z łuszczycą plackowatą o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego. Po leczeniu rizankizumaby wystąpiła istotna prawa czystości skóry (sPGA) 0/1 i (PASI90), w porównaniu z ustekinumabem, adalimumabem i placebo w 16 tygodniu i do 52 tygodnia.

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi były zakażenia górnych dróg oddechowych, które wystąpiły u 13% pacjentów. Większość zgłaszanych działań niepożądanych miała łagodne lub umiarkowane nasilenie.

Firma produkująca rizankizumab planuje przedstawić 2-letnie dane z jednego z badań w przyszłym miesiącu na Światowym Kongresie Dermatologicznym w Mediolanie we Włoszech.
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe