DERMATOLOGIA
Rak skóry
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Ryzyko wtórnych nowotworów u pacjentów z ziarniniakiem grzybiastym

Źródło: Journal of American Academy of Dermatology
Opracował: Mikołaj Kamiński
Redaktor: Anna Soboń |Data: 31.07.2020
 
 
Ziarniniak grzybiasty (ang. mycosis fungoides, MF) to najczęstszy pierwotny rak skóry, który objawia się w okresie wstępnym zmianami rumieniowymi, grudkowatymi lub przypominającymi łuszczycę. Na łamach Journal of American Academy of Dermatology ukazały się wyniki retrospektywnej analizy w której zbadano związki pomiędzy MF, a ryzykiem nowotworów hematologicznych oraz litych w przyszłości.
Dane pochodziły z amerykańskiego rejestru nowotworów Surveillance, Epidemiology, and End Results z lat 2000-2015. W sumie zidentyfikowano 6 742 pacjentów z MF bez zespołu Sezary'ego. Ryzyko względne wyrażono jako znormalizowany współczynnik zapadalności (ang. standardized incidence ratio, SIR), który obliczono na podstawie obserwowanej zapalności oraz szacunków dla populacji ogólnej.

Ogółem, pacjenci z MF mieli zwiększone ryzyko występowania nowotworów hematologicznych (SIR=39,7; 95% CI: 34,1-46,1) i nowotworów litych (SIR=7,3; 95% CI: 6,6-8,2). Istotnie częściej diagnozowano chłoniaki Hodgkina (SIR=105,3), chłoniaki nieziarnicze (SIR=66,7), czerniaki złośliwe (SIR=9,0), nowotwory jelita grubego (SIR=7,0), płuc i oskrzeli (SIR=8,3), piersi kobiet (SIR=11,3) i pęcherza moczowego (SIR=4,4). Nowotwory częściej diagnozowano u kobiet w porównaniu z mężczyznami,

Wyniki sugerują, że pacjenci z MF mają zwiększone ryzyko rozwoju innych nowotworów, szczególnie chłoniaków.
CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności)
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe