Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner Serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Sarecyklina - nowy antybiotyk stosowany w trądziku
Źródło: Medscape/AK
Autor: Alicja Kostecka |Data: 04.10.2018
 
 
FDA zatwierdziła sarecyklinę dla pacjentów w wieku 9 lat i starszych z zapalnymi zmianami związanymi z umiarkowanym lub ciężkim trądzikiem pospolitym.
Sarecyklina jest pierwszym w swojej klasie antybiotykiem doustnym z grupy tetracykliny i pierwszym, który został opracowany specjalnie do użytku dermatologicznego w ciągu ostatnich 40 lat.

Sarecyklina jest doustną tabletką raz na dobę o właściwościach przeciwzapalnych, którą można przyjmować podczas posiłku lub bez posiłku.

Zatwierdzenie następuje po uwzględnieniu danych z dwóch 12-tygodniowych, wieloośrodkowych, randomizowanych, podwójnie zaślepionych, kontrolowanych z placebo badań, w których oceniano skuteczność leku u 2002 pacjentów w wieku 9 lat i starszych.
Stosowanie antybiotyku znacznie zmniejszyło zmiany zapalne już w 3 tygodnie po rozpoczęciu leczenia. W badaniach klinicznych nie ustalono skuteczności stosowania powyżej 12 tygodni ani bezpieczeństwa powyżej 12 miesięcy.

Sarecyklina jest przeciwwskazana u osób z nadwrażliwością na którąkolwiek z tetracyklin i może powodować trwałe przebarwienie zębów, jeśli jest stosowana podczas rozwoju zębów. Najczęściej obserwowanym działaniem niepożądanym (częstość ≥ 1%) były nudności.

Sarecyklinę powinno się stosować wyłącznie zgodnie z zaleceniami, aby uniknąć rozwoju bakterii opornych na środki przeciwdrobnoustrojowe, a także w celu zwiększenia skuteczności innych leków przeciwbakteryjnych i należy przerwać leczenie, jeśli wystąpi biegunka związana z Clostridium difficile (zapalenie jelita grubego związane z antybiotykami) lub nadciśnienie wewnątrzczaszkowe.

Według raportu Global Burden of Disease 85% młodych ludzi w wieku od 12 do 25 lat cierpi z powodu trądziku na całym świecie. Badanie wykazało, że 80% Amerykanów zostało dotkniętych trądzikiem w pewnym momencie w trakcie ich życia, z czego 20% osób rozwinęło ciężki trądzik, który może powodować trwałe blizny fizyczne i psychiczne.
 
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe