SPECJALIZACJE DERMATOLOGIA
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Serlopitant bezpieczny w leczeniu świądu
 
Kategorie: Inne
Działy: Aktualności
Tagi: świąd
Według badań opublikowanych w majowym wydaniu Journal of the American Academy of Dermatology, preparat serlopitant ma duży potencjał jako terapia w leczeniu przewlekłego świądu.
Naukowcy z University of Miami ocenili bezpieczeństwo i skuteczność seropitantu antagonisty receptora P / neurokininy 1 w leczeniu przewlekłego świądu u pacjentów z ciężkim przewlekłym świądem, którzy nie reagowali na leki przeciwhistaminowe lub miejscowo steroidy. Pacjentów przydzielono losowo do seropitantu (0,25, 1 lub 5 mg) lub placebo. Seropitant podawano raz na dobę przez sześć tygodni w monoterapii lub ze steroidami o średniej sile i emolientami.

Badacze odkryli, że leczenie seropitantem powoduje zależne od dawki zmniejszenie świądu. Spadek w stosunku do wartości wyjściowej z oceną wizualną dla świądu był statystycznie istotnie większy w przypadku dawek 1- i 5 mg seropitantu (odpowiednio P = 0,022 i 0,013) w porównaniu z placebo w tygodniu szóstym. Nie zaobserwowano istotnych problemów związanych z bezpieczeństwem lub tolerancją.
 
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe