SPECJALIZACJE DERMATOLOGIA
 
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Serlopitant – nadzieją w leczeniu świerzbiączki guzkowatej
 
Kategorie: Inne
Działy: Aktualności
Trwają badania kliniczne nad skutecznością leku serlopitant w leczeniu trudnej w diagnozowaniu i leczeniu choroby – świerzbiączki guzkowatej. Lek ten działa na receptor neurokininowy 1, czyi receptor dla substancji P.
Świerzbiączka guzkowata może pojawić się w każdym wieku, szczególnie jednak dotyka ona osób w średnim i starszym wieku. Nie ma jednoznacznie zidentyfikowanych przyczyn tej dolegliwości, zwraca się uwagę na przewlekłe choroby nerek oraz atopowe choroby skóry.

Podstawowymi lekami stosowanymi w leczeniu świądu są leki przeciwhistaminowe, jednak nie dają one spodziewanych efektów i nie niwelują świądu. Podstawowym receptorem biorącym udział w transmisji świądu jest NK1. W randomizowanych badaniach prowadzonychw Niemczech wśród 127 pacjentów dotkniętych ta chorobą, którym podawano doustnie serlopitant (5 mg) w ciągu 8 tygodni okazało się, że objawy świądu były mniejsze, a jego intensywność przebiegu uległa obniżeniu. Ponadto pacjenci z atopowymi predyspozycjami uzyskiwali lepsze efekty w leczeniu świądu. Była to druga faza badań tego leku, obecnie poszukuje się pacjentów do trzeciej fazy badań.
 
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe