DERMATOLOGIA
Łuszczyca
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Tildrakizumab nową nadzieją w leczeniu łuszczycy

Źródło: leczenie biologiczne, łuszczyca
Autor: Alicja Kostecka |Data: 29.10.2019
 
 
Nowe, humanizowane przeciwciało monoklonalne IgG/k okazuje się być skutecznym rozwiązaniem terapeutycznym w ciężkich postaciach łuszczycy.
Badania kliniczne III fazy (reSURFACE) potwierdzają tę informację. W pierwszej części badania (reSURFACE1), tildrakizumab wykazał skuteczność terapeutyczną, względem placebo ( skuteczność dawki 100 mg lub 200 mg tildrakizumabu oceniono po 64 tygodniach oraz następnie po 192 tygodniach).

W drugiej części badania (reSURFACE2) porównano skuteczność leku również względem etanerceptu ( po 52, a następnie po 244 tygodniach leczenia w dawce 100, bądź 200 mg).

Efektem leczenia była redukcja nasilenia objawów w skali PASI 90 u 56% (reSURFACE1) i 64% (na etapie reSURFACE2). Ponadto na efekt leczenia nie miała wpływu obecność zespołu metabolicznego (silnie skorelowanego z łuszczycą).

Tildrakizumab wykazuje zatem duży potencjał w leczeniu ciężkich, lekoopornych postaci łuszczycy, niezależnie od obciążeń metabolicznych.
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe