Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Udział seniorów w randomizowanych badaniach klinicznych dotyczących leczenia systemowego AZS

Źródło: JAMA Dermatology
Opracowanie: lek. med. Mikołaj Kamiński
Autor: Justyna Daniliszyn |Data: 28.08.2020
 
 
Wyniki przeglądu systematycznego sugerują, że seniorzy są nieproporcjonalnie nielicznie reprezentowani w badaniach klinicznych dotyczących leczenia systemowego AZS. Oznacza to, że wiedza dotycząca bezpieczeństwa stosowania tego leczenia u seniorów z AZS jest oparta na niewielkiej populacji. Aby dokładnie określić bezpieczeństwo leczenia systemowego starszych pacjentów z AZS potrzebne są randomizowane badania lub badanie obserwacyjne skupiające się na tej grupie pacjentów.
Atopowe zapalenie skóry (AZS) dotyczy najczęściej dzieci i młodzieży, jednak wiadomo, że mniejszy, drugi szczyt zachorowań występuje po 60 roku życia. Szacuje się że 1,7% pacjentów do 75 roku życia z AZS leczonych jest systemowo, a odsetek ten w przypadku pacjentów jeszcze starszych wynosi 1,5%. Mimo to istnieją obawy, że seniorzy z AZS są nielicznie reprezentowani w badaniach klinicznych dotyczących leczenia systemowego choroby. Jest to szczególnie ważne, gdyż starsi pacjenci są bardziej narażeni na działania niepożądane leków związane ze zmianą metabolizmu wraz ze starzeniem się organizmu. Na łamach JAMA Dermatology ukazał się przegląd systematyczny analizujący odsetek starszych pacjentów w badaniach klinicznych dotyczących leczenia systemowego AZS.

Autorzy zidentyfikowali 32 badania obejmujące 4547 pacjentów. Średnia wieku pacjentów wynosiła 30,4 ± 5,4 lat. W przypadku 25 badań (69%) starszy wiek był jednym z czynników wykluczających. W pozostałych 10 badaniach (31%) włączono pacjentów mających 65 lub więcej lat. W tej grupie badań zaledwie 112 pacjentów z 2964 (4%) miało 65 lub więcej lat.
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe