Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Wartość predykcyjna wzorca dermoskopowego u pacjentów z rozpoznaniem czerniaka skóry

 
Autorzy pracy analizowali wyniki badań dermoskopowych 162 pacjentów z rozpoznaniem czerniaka skóry w celu ustalenia, czy występuje u nich przewaga jednego wzorca dermoskopowego. Zwracają uwagę na znaczenie badań przesiewowych u osób z pozornie łagodnym wzorcem znamion.
Czerniak skóry, jeśli nie zostanie zdiagnozowany i usunięty we wczesnym stadium, jest potencjalnie śmiertelnym nowotworem złośliwym. W ostatnich latach stał się on poważnym wyzwaniem dla zdrowia publicznego ze względu na rosnącą częstość występowania i śmiertelność.

Dermoskopia jest jedną z najczęściej stosowanych metod wczesnej diagnostyki czerniaka. Badanie to przeprowadza się w celu rozróżnienia łagodnych i złośliwych wzorców w zmianach melanocytowych. Brakuje badań dotyczących związku między dominującymi wzorcami dermoskopowymi, w tym wzorcami, które są uważane za łagodne, a częstością występowania czerniaka skóry.

Celem badania opublikowanego w „Advances in Dermatology and Allergology” było ustalenie, czy u pacjentów z czerniakiem występuje przewaga jednego wzorca dermoskopowego i czy istnieje znacząca różnica w dominujących cechach globalnych wzorca dermoskopowego w zależności od płci pacjentów i lokalizacji guza pierwotnego.

Badaniem objęto 162 pacjentów z wcześniejszym rozpoznaniem czerniaka skóry. Analizowano zdjęcia dermoskopowe i wideodermoskopowe. Wzór siateczkowaty był istotnie bardziej rozpowszechniony u mężczyzn (38,57%, 27 pacjentów) w porównaniu z kobietami (18,45%, 17 pacjentów). Stwierdzono również statystycznie znamienną niższą częstość występowania wzoru siateczkowatego u pacjentów z czerniakiem zlokalizowanym na kończynach górnych. Jednorodny wzór był statystycznie istotnie częstszy u pacjentów, u których guzy pierwotne były zlokalizowane na głowie i kończynach górnych.

Badanie sugeruje, że u pacjentów z rozpoznaniem czerniaka skóry przeważają wzorce złożone, chociaż u dużej liczby chorych stwierdzono dominujący wzorzec siateczkowaty i jednorodny, które nie są często związane ze zwiększonym ryzykiem rozwoju czerniaka. Autorzy zwracają uwagę na znaczenie badań przesiewowych u pacjentów z pozornie łagodnym wzorcem znamion, a także na potrzebę prowadzenia dalszych badań dotyczących wartości dominującego wzorca dermoskopowego w przewidywaniu ryzyka rozwoju czerniaka.

Pełna treść artykułu:Katarzyna Podolec, Paweł Brzewski, Magdalena Pirowska, Anna Wojas-Pelc. Predictive value of global dermoscopic pattern in patients diagnosed with cutaneous melanoma. Adv Dermatol Allergol 2021; 38 (4): 572-577.
 
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.