Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Występowanie zawału serca i incydentów naczyniowo-mózgowych u pacjentów z ropniami mnogimi pach

Źródło: 10.1001/jamadermatol.2019.3412 /Mikołaj Kamiński
Autor: Aleksandra Lang |Data: 12.03.2020
 
 
Kategorie: Inne
Działy: Doniesienia naukowe Aktualności
Ropnie mnogie pach (ang. hidradenitis suppurativa), czyli tak zwany trądzik odwrócony to przewlekła choroba skóry polegająca na procesie zapalnym apokrynowych gruczołów potowych oraz tworzenia się w ich obrębie ropni.
Choroba dotyka głównie okolice pach, pachwin oraz krocza. Wiadomo, że do ropni mnogich pach predysponuje zespół metaboliczny oraz palenie papierosów. Na łamach JAMA Dermatology ukazała się praca, której autorzy porównali ryzyko zawału serca oraz incydentów naczyniowo-mózgowych u pacjentów z lub bez ropni mnogich pach.

Badaniem objęto prawie 50 tys. osób z ropniami mnogimi pach oraz grupę kontrolną liczącą nieco ponad 1,4 miliona osób. Spośród grupy badanej z ropniami mnogimi pach 76% stanowiły kobiety, a 60% rekordów obejmowało osoby rasy kaukaskiej. Pacjenci cierpiący na ropnie mnogie pach mieli o 21% zwiększone ryzyko wystąpienia zawału serca (HR = 1,23; 95% CI: 1,17-1,30), o 22% zwiększone ryzyko wystąpienia incydentu naczyniowo-mózgowego (HR = 1,22; 95% CI: 1,14-1,31) oraz o 23% zwiększone ryzyko wystąpienia zawału serca lub incydentów naczyniowo-mózgowych (HR = 1,23; 95% CI: 1,17-1,30) w porównaniu z grupą kontrolną. Autorzy zwrócili uwagę, że największa względna różnica ryzyka sercowo-naczyniowego pomiędzy porównywanymi grupami była zauważalna u osób w wieku 18-29 lat.

Pacjenci z ropniami mnogimi pach mają zwiększone ryzyko zawału serca oraz incydentów naczyniowo-mózgowych. Stąd też w tej grupie chorych należy położyć szczególny nacisk na zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego poprzez wpływanie na modyfikowane czynniki ryzyka.

CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), HR – Hazard Ratio (pl. hazard względny)
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe