Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Zaburzenia depresyjne i lękowe u pacjentów z ropniami mnogimi pach

Źródło: JAAD
Opracowanie: lek. med. Mikołaj Kamiński
Autor: Justyna Daniliszyn |Data: 31.08.2020
 
 
Ropnie mnogie pach są przewlekłą chorobą dotykającym od 0,03-4% populacji świata. Na łamach Journal of American Academy of Dermatology ukazał się przegląd systematyczny z meta-analizą dotyczący związku pomiędzy chorowaniem na ropnie mnogie pach, a zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi.
Spośród 38 badań spełniających kryteria włączenia, 27 przedstawiało dane odpowiednie do meta-analizy. Częstość występowania depresji w populacji pacjentów z ropniami mnogimi pach wynosiła 26,5% podczas gdy w grupie kontrolnej 6,6% (OR=2,54; 95% CI: 2,15-3,01). Podobnie, zaburzenia lękowe występowały u 18,1% pacjentów stopniami mnogimi pach podczas gdy u 7,1% grupy kontrolnej (OR=2,00; 95% CI: 1,66-2,42). Ropnie mnogie pach również związane były z częstym stosowaniem antydepresantów (OR=1,85; 95% CI: 1,26-2,71), leków przeciwlękowych (29,7% vs. 18,0%) oraz częstszymi podejmowaniem prób samobójczych (tylko jedno badanie: 0,8% vs. 0,3%).

U pacjentów z ropniami mnogimi pach częściej obserwuje się depresję oraz zaburzenia lękowe.

CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), OR – Odds Ratio (pl. iloraz szans)
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe