Specjalizacje, Kategorie, Działy
Patronat naukowy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

ADA – dulaglutyd w leczeniu cukrzycy typu 2 u młodzieży

Źródło: ADA
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 08.06.2022
 
 
Tagi: dulaglutyd
Otyłość coraz częściej dotyka niestety także i młodzież, która wkracza w dorosłość już ze sporym bagażem. O tym, jak to zmniejszyć, dyskutowano na 82. kongresie American Diabetes Association.
Obecny rok jest niezwykle owocny dla diabetologii, w tym pediatrycznej. Na wspomnianym kongresie oraz na łamach jednego z najbardziej cenionych czasopism medycznych na świecie – „The New England Journal of Medicine” – zaprezentowano wyniki badania AWARD-PED.

Do tej pory FDA zatwierdziła dwa leki z grupy agonistów GLP-1 do leczenia cukrzycy typu 2 u dzieci i młodzieży – są to liraglutyd i eksenatyd. Dowodów dostarczono także dla dulaglutydu. Wydaje się, że to właśnie ta grupa leków – w kontekście fali otyłości (i następstw, w tym cukrzycy typu 2) u dzieci i młodzieży – wyznacza horyzont przyszłości.

Przeprowadzono randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą, oceniające skuteczność dulaglutydu u młodzieży w wieku od 10 do 18 lat z rozpoznaną cukrzycą typu 2 (leczonej wcześniej wyłącznie modyfikacją stylu życia lub metforminą w połączeniu z insuliną bazową lub bez niej).

154 osoby przydzielono do grup otrzymujących lek w dawce 0,75 mg, 1,5 mg (podskórnie, raz w tygodniu przez kolejne 26 tygodni) lub placebo. Następnie przez 26 tygodni kontynuowano postępowanie – z tą różnicą, że w grupie placebo zaczęto podawać dulaglutyd w dawce 0,75 mg.

Po pierwszych 26 tygodniach badania średni poziom hemoglobiny glikowanej wzrósł w grupie placebo (0,6 punktu procentowego) i obniżył się – w sposób istotny statystycznie – w grupie dulaglutydu (o 0,6 punktu procentowego w grupie 0,75 mg i o 0,9 punktu procentowego w grupie 1,5 mg).

Po kolejnych 26 tygodniach odnotowano wyższy odsetek osób z hemoglobiną glikowaną poniżej 7 proc. w połączonych grupach dulaglutydu niż w grupie placebo (51 proc. w porównaniu z 14 proc.). Stężenie glukozy na czczo wzrosło w grupie placebo (o 17,1 m/dl) i spadło w połączonych grupach dulaglutydu (o 18,9 m/d), choć nie wykazano różnicy między grupami w zakresie spadku BMI.

Częstość występowania działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego była wyższa w grupach badawczych – większość łagodna lub umiarkowana, a całościowy profil bezpieczeństwa okazał się tożsamy ze znanym z wcześniejszych badań u dorosłych.

Opracowanie: lek. Damian Matusiak
 
 
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.