Specjalizacje, Kategorie, Działy
Patronat naukowy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Leczenie nadciśnienia u pacjentów w czwartym stadium przewlekłej choroby nerek

Redaktor: Iwona Konarska |Data: 22.11.2021
 
 
Chlortalidon skutecznie obniżał wartości ciśnienia tętniczego w porównaniu z placebo u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek w czwartym stadium.
Chlortalidon to diuretyk tiazydowy i do tej pory niewiele było wiadomo na temat jego skuteczności w leczeniu nadciśnienia tętniczego u pacjentów z zaawansowaną przewlekłą chorobą nerek. Na łamach „New England Journal of Medicine” ukazały się wyniki randomizowanego badania klinicznego o akronimie CLICK, w którym diuretyk ten zastosowano w leczeniu nadciśnienia tętniczego u pacjentów w czwartym stadium przewlekłej choroby nerek.

Pacjentów w równych proporcjach zrandomizowano do chlortalidonu w początkowej dawce 12,5 mg i co 4 tygodnie zwiększano dawkę aż do 50 mg na dzień lub do placebo. Pierwszorzędowym punktem końcowym była zmiana wartości ciśnienia tętniczego w 24-godzinnym ambulatoryjnym pomiarze po 12 tygodniach leczenia.

W sumie zrandomizowano 160 pacjentów, z czego 76 proc. cierpiało z powodu cukrzycy, a u 60 proc. stosowano diuretyki pętlowe. Po 12 tygodniach terapii w grupie leczonej chlortalidonem odnotowano zmniejszenie średnich wartości skurczowego ciśnienia tętniczego o 11 mmHg, podczas gdy w placebo nie odnotowano istotnego zmniejszenia średniej wartości skurczowego ciśnienia tętniczego. Ponadto, odnotowano w grupie osób leczonych chlortalidonem obniżenie wartości współczynnika albumina/kreatynina o 50 punktów procentowych w porównaniu z placebo. W grupie leczonych chlortalidonem częściej występowały: hipokaliemia, hiperglikemia, zawroty głowy oraz hiperurykemia.

Chlortalidon skutecznie obniżał wartości ciśnienia tętniczego w porównaniu z placebo u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek w czwartym stadium.

Opracowanie: lek. Mikołaj Kamiński
 
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.