Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Roflumilast dołączy do leków przeciwcukrzycowych?

Źródło: Diabetes
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 29.08.2022
 
 
Tagi: roflumilast
Leczyć to także chronić przed powikłaniami – jednak znalezienie leku wymaga zrozumienia patofizjologii danej choroby. Dzięki publikacji w prestiżowym „Diabetes” wiemy więcej o mechanizmie przebudowy mięśnia sercowego w przebiegu cukrzycy.
Istnieją dowody na to, że cukrzyca typu 2 jest czynnikiem ryzyka wystąpienia niewydolności serca, jednak ani precyzyjny mechanizm, ani skuteczne terapie w tym przypadku nie są dostępne. Ponadto niektóre leki hipoglikemizujące, skutecznie obniżając stężenie glukozy we krwi, mogą paradoksalnie zwiększać ryzyko niewydolności serca.

Ukazujące się w ostatnich latach publikacje wskazują, że fosfodiesteraza typu 4 odgrywa zasadniczą rolę w metabolizmie glukozy i tłuszczów, a dodatkowo jest również jednym z głównych tego typu enzymów ulegającym ekspresji w sercu. W dotychczasowych badaniach histopatologicznych ustalono także, że u pacjentów z cukrzycą typu 2 występuje podwyższony poziom PDE4 w porównaniu z osobami zdrowymi.

Naukowcy z Huazhong University of Science and Technology przeprowadzili eksperyment na myszach, w którym stosowano u nich dietę wysokotłuszczową aż do momentu wyindukowania przetrwałej hiperinsulinemii i hiperglikemii. Następnie hamowano fosfodiesterazę typu 4 poprzez podawanie roflumilastu lub wygaszenie genu PDE4D.

Badacze zauważyli, że roflumilast może odwracać hiperglikemię i następową dysfunkcję serca, czemu towarzyszy spadek ekspresji PDE4D i wzrost poziomu miR-1 specyficznego dla serca. Podobnie sercowo swoiste wygaszenie PDE4D lub nadekspresja miR-1 znacząco odwróciły dysfunkcję tego narządu, pomimo utrzymywania się hiperglikemii. Dodatkowo hamowanie indukowanej insuliną PDE4D i/lub farmakologiczna blokada fosfodiesterazy typu 4 zapobiegało przerostowi mięśnia sercowego. Ponadto wykazano, że insulina indukowała również ekspresję PDE4D w fibroblastach obecnych w sercu, co – jak wiadomo – powoduje zwłóknienie.

Autorzy zwracają uwagę, że intensywniejsza kontrola glikemii nie zmniejsza częstości występowania niewydolności serca – wyniki powyższego badania sygnalizują poważny potencjał terapeutyczny roflumilastu w zapobieganiu i/lub leczeniu dysfunkcji tego narządu w przebiegu cukrzycy.
 
 
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.