Specjalizacje, Kategorie, Działy
Patronat naukowy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Większa glikemia na czczo związana z ryzykiem raka trzustki

Źródło: Liao WC, Tu YK, Wu MS, i wsp. Blood glucose concentration and risk of pancreatic cancer: systematic review and dose-response meta-analysis. BMJ 2015; 349:g7371.
Autor: Andrzej Kordas |Data: 16.03.2015
 
 
Liao i wsp. przeprowadzili metaanalizę i przegląd systematyczny, których celem było ustalenie, czy większa glikemia na czczo jest związana ze zwiększonym ryzykiem występowania raka trzustki. Aby uniknąć ograniczeń metodologicznych badań obserwacyjnych z retrospektywnym zbieraniem danych, do analiz włączono tylko badania prospektywne.
Dodatkowo, jakość badań oceniano przy pomocy skali Newcastle-Ottawa [1]. Liao i wsp. skoncentrowali się na 9 badaniach, w których łącznie stwierdzono 2408 przypadków raka trzustki. Na podstawie dostępnych danych obliczyli oni, że z każdym zwiększeniem glikemii na czczo o 10 mg/dL związany był wzrost ryzyka wystąpienia raka trzustki o 14% (95% przedział ufności 6-22%, p < 0,001). Autorzy podkreślili, że zaobserwowali taką zależność nie tylko dla nieprawidłowych stężeń glukozy obserwowanych u chorych z cukrzycą, ale również w zakresie wartości glikemii prawidłowych i odpowiadających stanowi przedcukrzycowemu. Jeżeli większa glikemia przyczynia się do występowania raka trzustki, wtedy możliwe byłoby zapobieganie jego wystąpieniu przy pomocy tych samych zmian stylu życia, które już dziś zaleca się chorym z zespołem metabolicznym.
[1] Opis, kwestionariusz i instrukcje użycia dostępne są pod adresem:www.ohri.ca/programs/clinical_epidemiology/oxford.asp
 
 
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.