Specjalizacje, Kategorie, Działy
Patronat naukowy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Zakażenie Helicobacter pylori czynnikiem ryzyka cukrzycy?

Źródło: BMC Gastroenterology
Opracowanie: lek. med. Mikołaj Kamiński
Autor: Justyna Daniliszyn |Data: 07.05.2020
 
 
Stan zapalny powstały w wyniku infekcji Helicobacter pylori może sprzyjać nietolerancji glukozy i w konsekwencji doprowadzić do cukrzycy typu drugiego.
W literaturze naukowej znajduje się sporo badań, które oceniały związek pomiędzy infekcją Helicobacter pylori a cukrzycą. Na łamach BMC Gastroenterology ukazał się przegląd systematyczny z meta-analizą, który podsumował dowody na tę relację.

Badacze przeanalizowali bazy artykułów medycznych z lat 1990-2019. Do meta-analizy włączono badania typu case-control. W sumie przeanalizowano 41 badań obejmujących w sumie 9559 osób (4327 z cukrzycą, pozostała grupa kontrolna). Ogólnie, infekcja Helicobacter pylori była związana ze zwiększeniem szansy cukrzycy (OR = 1,27; 95% CI: 1,11 – 1,45; p < 0,0001). Przy czym, infekcja Helicobacter pylori miała silniejszy związek w przypadku osób z cukrzycą typu drugiego w porównaniu z grupą kontrolną (OR = 1,43; 95% CI: 1,11 – 1,85) niż w przypadku osób z cukrzycą typu pierwszego w porównaniu z grupą kontrolną (OR = 1,19; 95% CI: 0,98 - 1,45). Jak wykazali autorzy, nieco nieco silniejszy związek pomiędzy infekcją, a cukrzycą odnotowano u Azjatów w porównaniu z innymi populacjami.

Wyniki meta-analizy wskazują, że infekcja Helicobacter pylori może mieć związek z występowaniem cukrzycy. Jednakże, analiza była oparta o badania typu case-control study, stąd nie można na tej podstawie wyciągać wniosków o związku przyczynowo-skutkowym. Relacja pomiędzy Helicobacter pylori, a występowaniem cukrzycy powinna zostać zweryfikowana w badaniu prospektywnym. Z jednej strony, stan zapalny powstały w wyniku infekcji może sprzyjać nietolerancji glukozy i w konsekwencji doprowadzić do cukrzycy typu drugiego. Z drugiej strony, sama cukrzyca jest czynnikiem ryzyka zakażeń i być może dlatego u pacjentów z cukrzycą częściej obserwuje się występowanie infekcji w porównaniu ze zdrową grupą kontrolną.

CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), OR – Odds Ratio (pl. iloraz szans)
 
 
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.